Find forskning fra Aalborg Universitet

Avanceret søgning

Velkommen til VBN Forskningsportal

VBN er Aalborg Universitets forskningsportal. Portalen indeholder publikationer, forskningsprojekter, presseklip samt en oversigt over alle forskere ansat ved Aalborg Universitet.

Mest downloadede

Viser mest downloadede publikationer de seneste 7 dage

Nyeste forskning

Vis flere

Nyeste presseklip

 • Efterlysning: Nyt globaliseringsforlig

  02/05/2016

  Et af hovedbudskaberne ved Akademiet for de Tekniske Videnskabers årsmøde var, at et nyt globaliseringsforlig vil kunne skabe de rigtige rammer for universiteterne. Dekan ved Aalborg Universitet, Eskild Holm Nielsen, påpegede, at selvom forskningen er global, så er arbejdsmarkedet i Danmark stadig regionalt. Derfor mener han også, at de regionale universiteter har deres berettigelse, fordi de forener forskningsmiljøerne med arbejdsmarkedsrelevante uddannelser. Eskild Holm Nielsen nævnte også Aalborg Universitets ambition om, at 60% af universitetets projekter skal ske i samarbejde med lokalsamfundet.
 • Hvad taler vi egentlig om, når vi taler om vækst?

  02/05/2016

  Tidligere tiders økonomiske tænkere så primært vækst som et middel til at forbedre menneskers levestandard og ikke som et mål i sig selv. Spørgsmålet er derfor, om høj vækst er det normale, eller om høj vækst er en anomali, der er blevet italesat som normal. Ifølge Mandag Morgen er det måske på tide at skifte fra et ensidigt fokus på BNP til et vækstbegreb, der medregner hensyn til miljø, klima og livskvalitet. I Danmark er de nye økonomiske retninger, såsom cirkulær økonomi og økologisk økonomi, blandt andet repræsenteret af den økologiske økonom, professor Inge Røpke fra Aalborg Universitet.
 • Det har aldrig været let at lukke foreninger

  02/05/2016

  Ingen forening i Danmark er blevet lukket ved dom siden Anden Verdenskrig. Foreningsfriheden har været sikret siden Grundloven i 1849, men i øjeblikket overvejes det, om man skal begrænse foreningsfriheden for Grimhøjmoskeen. Man vil dog afvente en domskendelse, men ifølge foreningsforsker og lektor ved Aalborg Universitet, Lars Thorpe, er der dukket en ny faktor op i debatten. "Enkelte gange har der være overvejelser om, hvorvidt en forening skal være berettiget til offentligt tilskud", fortæller Lars Thorpe og forklarer, at overvejelsen om at fratage midler i stedet for at forbyde er ny.
 • Debat: Vågn dog op og doner dine organer!

  02/05/2016

  Journalist Freia Dam skriver i et debatindlæg i Politiken om organdonorforeningen 7liv, som foreslår, at alle automatisk bliver tilmeldt et donorregister, når de fylder 18 år. Freia Dam mener, at alle sunde og raske mennesker i udgangspunktet burde bliver organdonorer, og hun nævner en lille dreng som eksempel på, hvad der kan ske, hvis der ikke kommer nye organer tilstrækkeligt hurtigt. Hun kritiserer Thomas Ploug, professor i anvendt etik ved Aalborg Universitet og medlem af Det Etiske Råd, for at sammenligne æbler med pærer, når han sætter lighedstegn mellem blod- og organdonation.
 • Forsker med Leicesterfeber

  02/05/2016

  Mikkel Kirkedahl Nielsen fra Aalborg Universitet har som en del af sin forskning tilbragt tre måneder i den engelske by Leicester, hvis fodboldhold på sensationel vis står på tærsklen til at vinde det engelske mesterskab. Mikkel Kirkedahl Nielsen forsker i museumsformidling, hvor universitetet i Leicester er et af verdens førende. Han siger, at man kan mærke den euforiske stemning i byen, og han kan høre publikum på stadion fra sit hjem i byen. Det er dog ikke lykkedes ham at komme ind og se en kamp; dertil er interessen for byens fodboldhold for overvældende.
Flere presseklip