Find forskning fra Aalborg Universitet

Avanceret søgning

Velkommen til VBN Forskningsportal

VBN er Aalborg Universitets forskningsportal. Portalen indeholder publikationer, forskningsprojekter, presseklip samt en oversigt over alle forskere ansat ved Aalborg Universitet.

Mest downloadede

Viser mest downloadede publikationer de seneste 7 dage

Nyeste forskning

Vis flere

Nyeste presseklip

 • Første workshop i roadmap-arbejde hos InnoBYG

  23/08/2016

  Byggebranchen og energibranchen er gået sammen i projektet ”Roadmap – Bygningernes rolle i den grønne omstilling”, der er støttet af Energifonden og har sekretariat hos Innovationsnetværket Inno-BYG. Projektet skal kortlægge, hvordan den grønne omstilling realiseres mest omkostningseffektivt. Den første workshop i projektet er netop holdt, hvor 40 deltagere med baggrund i bygge- og energibranchen arbejdede med tre tematiske diskussioner. Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) og Dansk Energi leverede baggrundsmaterialet til diskussionerne.
 • S vil afkræve minister svar om bosteder

  23/08/2016

  Socialdemokratiernes socialordfører Pernille Ronsenkrantz-Theil kalder nu socialminister Karen Ellemann i samråd om bostedet Sundbygårdsvej og 20-30 andre sager. Lektor i socialret ved Aalborg Universitet John Klausen mener, at kommunerne for at spare penge spekulerer i at placere eksempelvis sindslidende i almene plejeboliger, frem for i de døgnbemandede bosteder efter servicelovens paragraf 108, som borgerne er visiteret til. Det er uacceptabelt, hvis borgerne visiteres til én boform, men får en anden, mener Pernille Rosenkrantz-Theil.
 • Arbejdsmarkedsforsker: Godt initiativ

  23/08/2016

  Et nordjysk projekt skal gøre knap 1.200 nordjyder til faglært arbejdskraft, og det ser arbejdsmarkedsforsker ved Aalborg Universitet, Henning Jørgensen, meget positivt på. 'Der skal investeres i dem, der er mindst uddannede. Ellers får vi en skævvridning', siger han. Ifølge Henning Jørgensen kommer der til at mangle 70.000 faglærte i 2025, hvis der intet gøres, og han siger, at vi skal revidere synet på, hvad og hvem der skal have uddannelse.
 • Kulturmødet afviser kritik af rådgiverpanel

  23/08/2016

  Niels Otto Degn, chefkonsulent i Morsø Kommune og medlem af Kulturmødets styregruppe, tager stærkt afstand fra Jyllands-Postens påstand om, at mødet har kulturpersonligheder på listen, som intet har at gøre med gruppen. Alle har sagt ja til at deltage, og den eneste fejl, der er blevet begået, er, at styregruppen har glemt at stryge Ole Bornedal fra listen over deltagere, efter han meldte fra. Jyllands-Posten har fremlagt sin konklusion for lektor ved Juridisk Institut på Aalborg Universitet, Steen Bønsing. Han siger, at forvaltningsmyndigheder ikke må vildlede og give urimeligt mangelfulde oplysninger, men det afviser Niels Otto Degn, at der er tale om.
 • Forening vil sikre handicappedes ret til et sexliv

  23/08/2016

  Foreningen Sammenslutning af Unge med Handicap (SUMH) mener, at multihandicappede har ret til en seksualitet, og at plejepersonalet bør sikre dem mulighed for at udøve den. Det kan dog risikere at overskride de ansattes grænser. Professor i anvendt etik ved Aalborg Universitet og medlem af Det Etiske Råd, Thomas Ploug, ser flere problemer ved at antage, at den multihandicappede borger har et behov for at udøve en seksualitet, når vi ikke kan kommunikere med dem. Han mener, at man bør se efter andre måder at give en livskvalitet på i stedet for at overføre vores egne behov og ideer om lyst til de multihandicappedes liv.
Flere presseklip