Ekspertoplæg om demens

Aktivitet: Andet

Hanne Mette Ochsner Ridder - Andet

Den demensvenlige lokalafdeling i Ældre Sagen skal have en grundlæggende viden om demens. Alle lokalafdelinger tilbydes derfor viden om demens i folderen ”Hvad er demens?” Derudover giver Ældre Sagens alle lokalafdelinger mulighed for at afholde et oplæg om demens ude i lokalafdelingen. Med dette katalog vil vi inspirere jer til, hvilke relevante fagpersoner på demensområdet, som I kan invitere til at holde oplæg.
Arrangementet afholdes lokalt, og som lokalafdeling sørger I selv for lokaler og forplejning. Det vil være en fordel, hvis flere lokalafdelinger i samme kommune går sammen om arrangementet.
I vælger en ekspert fra kataloget og laver en aftale for dagen med oplægsholder. Ældre Sagens finansierer efterfølgende honoraret ved, at oplægsholder afregner direkte med sekretariatet.
1 jan. 201812 dec. 2018
ID: 289745602