Referencer

  FREMTIDENS RENSETEKNOLOGI MED OZON TESTES PÅ BRÆDSTRUP RENSEANLÆG

  Producer/forfatterJan Holmgaard Hansen
  Mediets navn/udløbdanskVAND
  FuldtekstLæs fuldtekstversionen

  Beskrivelse

  Sidste år bevilligede det Miljøteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) støtte til et nyt test- og demonstrationsprojekt, som skal fjerne lægemidler til flerpunktsdosering med ozon på et renseanlæg. Projektet, som startes i år, bliver gennemført på Brædstrup Centralrenseanlæg i samarbejde med Samn Forsyning, Suez Water, KDMaskinfabrik, universiteterne i Aalborg og Aarhus samt COWI A/S. Parterne forventer, at man med renseteknologien kan fjerne medicinrester i udløbsvandet tilstrækkeligt, så de gældende anbefalede maksimumskoncentrationer kan holdes fastsat i AMK-listen (Anbefalede Maksimale Koncentrationer). 

  Periode3 aug. 2018
  1 ID: 283922612