Aalborg Universitet i pressen

Forrige fredag d. 28. november 2014

Trafikforsker: Hærvejsmotorvej unødvendig

28/11/14

De borgerlige partier ønsker en ny motorvej ned igennem Jylland langs hærvejen, såfremt de vinder næste folketingsvalg. Et af hovedargumenterne for en ny parallelmotorvej er ifølge blå blok trængsel på den østjyske motorvej E45. Trafikforsker ved Aalborg Universitet Harry Lahrmann siger, at der kun er trængsel en halv time om morgenen samt om eftermiddagen, og at denne kunne afhjælpes med roadpricing. Han siger, at Transportministeriets fremskrivning af trafikbelastningen tager udgangspunkt i, at der ikke gøres noget politisk for at regulere trafikken, og at den vil stride med målsætningen om en fossilfri transportsektor i 2050. Indslaget forekommer ca. 15 min. inde i udsendelsen.

Slank solafskærmning skærer 50 pct. af bygningers energiforbrug

28/11/14

Danske Art Andersen har udviklet et system med navnet Energy Frames, som har vundet Ingeniørens Bæredygtighedspris 2014. Beregninger fra Aalborg Universitet viser, at systemet kan spare 50% af en bygnings samlede energiforbrug alene ved at afskærme mod sol og samtidig isolere bygningens vinduespartier. Seniorforsker ved Aalborg Universitet Kjeld Johnsen, som også er tilknyttet Statens Byggeforskningsinstitut, synes, at løsningen er spændende, og direktør i Energy Frames, Jørn Krab, fortæller, at løsningen er et godt skridt på vejen mod at nedbringe energiforbruget.

Otte skarpe om kreativitet og ro

28/11/14

Professor i kreativitet, cand. psych. og tilknyttet Institut for Kommunikation på Aalborg Universitet, Lene Tanggaard, besvarer otte spørgsmål om kreativitet. Ifølge Lene Tanggaard kræver kreativitet ro, balance i arbejdspresset, og selvom kreativitet er anderledes tænkning, kræver det også diskussion. Nogle søger tilflugt på refugier for at finde ro til kreativitet, da vi lever i et travlt samfund, og det kan give den nødvendige ro. Men mennesker skal også lære at begå sig i samfundet.

Universitet om samtaler med ansøgere: Koster 10 millioner

28/11/14

Flere optagelsessamtaler, som der anbefales fra kvalitetsudvalget, vil koste Københavns Universitet 10 millioner kr. På Aalborg Universitet vurderer man også, at det vil komme til at koste, hvis de skal gøre langt mere brug af optagelsessamtaler, end det hidtil har været tilfældet. Det siger rektor på Aalborg Universitet, Per Michael Johansen. Han mener dog omvendt, at de ekstra ressourcer kan blive opvejet, hvis samtalerne betyder, at man får mere motiverede studerende ind på studierne, hvorfor frafaldet vil falde.

Stor spredning i økonomiske resultater

28/11/14

Nye tal viser, at dagligvareleverandører fortsat har svært ved at tjene penge på at fremstille og levere dagligvarer på det danske marked. Et stort antal virksomheder har set deres egenkapital skrumpe ind fra 2012 til 2013. Ifølge Per Nikolaj Bukh, professor i økonomistyring ved Institut for Økonomi og Ledelse ved Aalborg Universitet, er der tale om et stort antal leverandører, der har oplevet tilbagegang i kapitalen. Han siger, at forskellen på virksomhedernes årsresultater er så stor, at man knap kan tale om leverandørerne som én enhed.

Kronik: Aalborg Universitet bliver straffet urimelig hårdt

28/11/14

Aalborg Universitet straffes urimelig hårdt i den nye dimensioneringsmodel. Det skriver stud. med. Søren Valgreen Knudsen, studenterrepræsentant i AAU-bestyrelsen, i en kronik i Politiken. AAU har levet op til politiske mål om at øge optaget af studerende, og af de studerende har 80% forældre uden akademisk uddannelse. Derudover har AAU en gennemsnitlig gennemførselstid for kandidater på kun 5,1 år, og efterlever på den front således også politikernes ønsker. Desuden er ledigheden blandt Aalborg Universitetsuddannede unge lav. Det er derfor ikke rimeligt at Aalborg Universitet, som kun fylder omkring 12% af universitetssektoren, må stå for omkring 25% af den kommende dimensionering.

Danskerne støtter Snowden

28/11/14

Et stort flertal af den danske befolkning støtter Edward Snowdens afsløring af NSA' overvågningsmetoder, men en ny VOXmeter-måling foretaget for AMNESTY viser, at den ny viden om masseovervågning ikke har rykket meget på danskernes brug af internettet. Kun hver niende dansker har gjort en indsats for at ændre sine internetvaner. Søren Sandfeld Jakobsen, juraprofessor ved Aalborg Universitet, er dog mest overrasket over, at hver tredje dansker helt åbent accepterer masseovervågningen. Han siger, at danskerne tilsyneladende har ubegrænset tiltro til de danske myndigheder.

Grundlag ikke godt nok

28/11/14

Det er en "teknisk unøjagtighed i afgrænsningen af niveauproblemerne", der har betydet, at Akkrediteringsrådet har trukket sin oprindelige beslutning om ikke at godkende bachelordelen af humanistisk informatik på Aalborg Universitet tilbage. Det siger Akkrediteringsrådets formand, Per B.Christensen. Rådet har i stedet udsat beslutningen. Udviklingen viser, at sagsbehandlingen "ikke har været optimal", siger rektor Per Michael Johansen fra Aalborg Universitet.

Kronik: Klimatopmødernes store ord er hykleri

28/11/14

Ved det seneste APEC-møde i Beijing lovede USA at reducere sin udledning af drivhusgasser med 26-28% i 2025, og Kina lovede at stoppe stigningen i sin udledning i 2030. Dette fik flere til at tale om "klimamål der batter". Direktør Ole T. Krogsgaard skriver dog i en kronik, at han ikke forstår glæden, da landenes forsøg på at redde klodens klima er betydningsløse i forhold til CO2-udledningens acceleration. Han beskriver, hvorledes det er farligt, når politiske beslutninger bliver taget uden den nødvendige viden, og han støtter uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsens (R) opfordring til at kvalificere samfundsdebatten. Både forskere og politikere skal kunne tåle at blive sagt imod, mener han og referer til en artikel, hvor rektor for Aalborg Universitet Per Michael Jørgensen (Per Michael Johansen, red.) skriver, at man som forsker må kunne tage tæsk.

Haldor Topsøes katalysator til skibe løber med Produktprisen 2014

28/11/14

Haldor Topsøes katalysatorsystem ECO-Jet har vundet hovedprisen i Ingeniørens Produktpris 2014. Systemet er i stand til at nedbringe udledningen af sod på krydstogtskibe med godt 95% og dermed reducere miljøbelastningen. Ifølge Lene Lange, professor ved Aalborg Universitet og formand for dommerpanelet på i alt 11 eksperter, der har gennemgået de indsendte produkter, vil katalysatorprocessen få stor gennemslagskraft set fra et miljømæssigt og klimamæssigt perspektiv.

Ny formand for Rektorkollegiets udvalg

28/11/14

Rektor for RUC, Hanne Leth Andersen, er udnævnt til formand for Rektorkollegiets Udvalg for Uddannelsespolitik, et otte mand stort udvalg. Aalborg Universitet repræsenteres af prorektor Inger Askehave.

Note

28/11/14

Johannes Andersen, forfatter og lektor på Aalborg Universitet, siger, at det "allerbedste" danske mad indtages af folk, der tænker mere på magt og strategi end på, hvor god kvaliteten, på det mad de spiser, egentlig er.

Den meget svære bytur

28/11/14

I Odder havde den lokale afdeling af Danske Handicaporganisationer i sidste uge lavet et arrangement, der inviterede politikere, embedsmænd og erhvervsfolk til at prøve at færdes i byen som handicappede. Søren Ginnerup og en kollega fra Statens Byggeforskningsinstitut havde sørget for det udstyr, der skulle bruges, og forberedte de 10 nyhandicappede på turen rundt i byen. Formanden for børn-, unge- og kulturudvalget, Anne Bonefeld, var overrasket over, hvor svært det var at finde rundt, og under evalueringen med Statens Byggeforskningsinstitut blev det klart, at der er plads til forbedringer.

Forsidehenvisning: Ensomme ældre står på venteliste for at få besøgsvenner

28/11/14

De private og kirkelige organisationer kan ikke følge med, når det kommer til at kurere den vestlige verdens folkesygdom, nemlig ensomhed. Til trods for at der er stadig flere, der melder sig som besøgsvenner, er der ikke nok til at dække behovet, fortæller udviklingskonsulent i Røde Kors Malene Borberg Sarwar. Professor ved Institut for Sociologi og Socialt arbejde på Aalborg Universitet Michael Hviid Jacobsen er enig og tilføjer, at til trods for at velfærdsstaten tager sig af en række omsorgsopgaver, varetages den personlige kontakt til ensomme ældre bedst uden for velfærdsstaten.