Aalborg Universitet i pressen

Forrige onsdag d. 20. august 2014

Metroselskab angriber danske feriepenge

20/08/14

Entreprenørfirmaet Trevi nægter at betale feriepenge i både Italien og Danmark til italienske arbejdere i København. Trevi vil have EU-domstolen til at underkende byggeriets overenskomster. Sagen er interessant for Henning Jørgensen, professor i offentlig forvaltning på Aalborg Universitet, da EU-domstolen hidtil ikke har afsagt domme på området. Sagen kan derfor diktere, hvordan det danske feriepengesystem skal se ud: "Selv om sagen drejer sig om en overenskomst inden for byggeriet, vil en eventuel afgørelse smitte af på andre områder", forklarer han. Jørgensen pointerer dog, at det ikke er sikkert, at sagen kommer for EU-domstolen.

Rabaldermøde venter Socialdemokraterne

20/08/14

Flemming Ibsen, professor og arbejdsmarkedsforsker ved Aalborg Universitet, vurderer, at dagpengediskussionen vil lægge et massivt pres på Socialdemokraterne. Onsdagsmødet med LO vil blive meget konfrontatorisk mener professoren. AK-Samvirke har for nyligt offentliggjort at langt flere ryger ud af dagpengesystemet end hidtil antaget. Som konsekvens af dette har SF og Enhedslisten rettet kritik mod statsministeren. Ifølge Ibsen skal Socialdemokraterne satse på at trække på fagbevægelsen, hvis de skal gøre sig nogle forhåbninger om at vinde næste valg.

Retspræsident: Det sidste vi ønsker er habilitetssager

20/08/14

Professor Lars Bo Langsted fra Aalborg Universitet mener, at sagkyndige dommere fra erhvervslivet let risikerer at blive påvirket af deres virksomheds interesser, når de udfører deres hverv. Berlingske rejste tirsdag en debat om brugen af sagkyndige dommere i Sø-og Handelsretten, da en ejendomsinvestor var blevet overtalt af Nykredit til at omlægge en låneportefølje på 26 mio. kr. til swaplån med store tab til følge. Investoren, Jørn Højlund, forsøgte at drage Nykredit til ansvar for sit tab, men Sø og Handelsretten afviste hans krav. Efter domsafsigelsen føler han sig uretfærdigt behandlet, fordi de to sagkyndige dommere, var bankdirektører i henholdsvis Jyske Bank og BRF kredit Bank. Lars Bo Langsted forklarer, at det er en fordel at have sagkyndige dommere, men at man ikke kan afvise, at dommerne også påvirkes af deres virksomheders interesser.

Bank fik forventet underskud

20/08/14

Østjydsk Bank har præsenteret deres halvårsregnskab, og det viser et underskud på 198 mio. kr. før skat. Det skyldes, at Finanstilsynet tidligere på året tvang banken til at nedskrive for 216 mio. kr. Regnskabet indeholder ikke oplysninger om, hvad bankens genopretningsplan er: "Vi er i fuld gang med den strukturerede proces, der skal afdække, hvilken vej vi skal forfølge for at sikre den bedst mulige fremtid for banken (...)," forklarer direktør Max Hovedskov fra Østjydsk Bank. "Det er lidt underligt at tale om business as usual i denne situation, hvor vi venter på bankens overlevelsesplan," siger bankforsker Lars Krull fra Aalborg Universitet.

Nykredit lider kæmpetab på andelsboliger

20/08/14

Ifølge Børsen har Nykredit i forbindelse med halvårsregnskabet realiseret et tab på 225 mio. kr. på andelsboligforeninger samt 250 mio. kr. Derudover har realkreditinstituttet bogført et minus på 362 mio. kr. på såkaldte kursreguleringer for swap-lånene, der i vid udstrækning er givet til andelsboligforeninger. Lars Krull, der er seniorrådgiver ved Aalborg Universitet, værdsætter, at Nykredit har taget nedskrivningen.

Man træner da dårlige knæ

20/08/14

En ny ph.d.-afhandling konkluderer, at korrekt træning af balance og styrke i knæene fjerner smerter for folk i alle aldre. Op mod 33% af de unge siger, at de har smerter i knæene, og at det kan løses ved træning. "Mange af dem laver for meget i forhold til, hvad kroppen kan holde til," siger fysioterapeut og ph.d.Michael Skovdal Rathleff fra Aalborg Universitet. "Jeg er ikke i form, så hvis jeg gav mig til at løbe en maraton, så ville jeg også få ondt i hele kadaveret. Det er kroppens måde at sige stop på. Smerterne betyder, at nu kan den ikke klare mere," pointerer fysioterapeuten.

Top-politiker dækkede over million-underskud

20/08/14

Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) informerede ikke forretningsudvalget i Region Hovedstaden om, at det projektselskab, der stod bag Eurovision, var nær en fallit, da udvalget mødtes. Hvis det viser sig, at politikerne bevidst blev misinformeret, kan det være ulovligt fortæller Sten Bønsing, lektor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet. Han fortæller, at Sophie Hæstorp Andersen havde pligt til at informere rådet om selskabets økonomiske situation, hvis hun kendte til det.

Nye oplysninger belaster Pape

20/08/14

Den nye leder af Det Konservative Folkeparti gjorde inden sommerferien en våbenbutik i Viborg lovlig. Dette skete på trods af flere embedsmænds råd om det modsatte. Dermed risikerer Pape at gå imod sin egen forvaltning, mener Sten Bønsing, lektor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet. Han uddyber og fortæller, at Pape og de øvrige byrådsmedlemmer, der stemte for, kan risikere at blive straffet og afkrævet erstatning. Det var derfor en meget risikofyldt beslutning, konkluderer Bønsing.