Aalborg Universitet i pressen

Forrige fredag d. 24. oktober 2014

Kommuner laver fejl i en af tre sager

24/10/14

Kommunerne begår fejl i hver tredje sag under serviceloven og lov om aktiv socialpolitik, viser tal fra Ankestyrelsen. Den store fejlmargin er et udtryk for et "stort retssikkerhedsmæssigt problem", siger lektor ved Aalborg Universitet John Klausen, der er ekspert i socialret. Der er tale om fejl, der er så graverende, at kommunen enten skal ændre sin afgørelse eller helt genoptage sagerne efter vurdering fra Ankestyrelsen.

Farvel til mavefornemmelsen

24/10/14

Organisationen Socialpædagogernes Landsforbund har anmodet regeringen om at afsætte mellem 75 og 100 mio. kr. til et forskningsprogram på det socialpædagogiske område. De arrangerede en høring på Christiansborg efterfulgt af en paneldebat, hvor der opstod uenighed om, hvad forskningen kunne bruges til. Inge Bryderup, professor på Aalborg Universitet, mente ikke, at forskningen kunne bruges konkret.

Supermennesker

24/10/14

Sidste år rejste Dennis Aabo Sørensen fra Aalborg til Rom for prøve en kunstig hånd, efter han for ti år siden mistede sin venstre hånd i en fyrværkeriulykke. Ulig andre kunstige hænder, som efterhånden er blevet bevægelige og kan styres via elektroder, havde denne hånd også følelse. Dette kan lade sig gøre ved hjælp af elektroder forbundet til Dennis' nervesystem. Neuroingeniør og lektor på Institut for Medicin og Sundhedsteknologi ved Aalborg Universitet Winnie Jensen har været med til at udvikle hånden, som foreløbigt kun er en testmodel. Ifølge Winnie Jensen er der et stykke vej igen. Der skal udvikles nye og mere præcise elektroder, og signalerne til nerverne skal kunne sendes trådløst. Målet med teknologien er at hjælpe mennesker med nedsat funktion, men i teorien kunne den bruges til at forbedre kroppen. Man skal derfor finde ud af, hvor teknologiens grænser skal gå.

Forældrefrygt: Den nye krænker er ikke en voksen - men et andet barn

24/10/14

Pædagoger oplever stigende bekymring hos forældre, som er begyndt at se andre børn som potentielle krænkere, der kan begå overgreb på deres børn. Det konkluderer Bodil Laurtsen, Rikke Cathrine Bøgeskov Rasmussen og Carina Sabroe Dahl i deres speciale fra den folkesundhedsvidenskabelige kandidatuddannelse på Aalborg Universitet. De har interviewet flere børnehavepædagoger, som har oplevet udfordringer i forbindelse med forældrenes frygt for seksuelle krænkelser. Specialeskriverne mener, at forældrene mangler viden om udviklingen af børns seksualitet. Ifølge professor ved Sexologisk Forskningscenter på Aalborg Universitet, Christian Graugaard, har den seksuelle debut ikke rykket sig de seneste 50 år trods det seksuelles fremtrædende plads i det offentlige rum.

Pilot lander i DSB's førersæde

24/10/14

DSB har fået ny topchef i form af Flemming Jensen, der var en af chefforhandlerne i lønkonflikten mellem SAS og flyselskabets ansatte i 2012. Forhandlingerne var en kamp for selskabets overlevelse, og den kamp var Flemming Jensen med til at vinde, da han og fagforeningerne skrev under på en aftale om at skære i løn og pension. Som DSB-chef skal han nu være ansvarlig for ikke blot de ansatte, men også hele landets befolkning. Ifølge Per Nikolaj Bukh, professor ved Institut for Økonomi og Ledelse på Aalborg Universitet, vil Flemming Jensen opleve pres fra både politikere og borgere.

Smerter i musearm findes

24/10/14

Ny forskning fra Aalborg Universitet bekræfter, at computerbrugere godt kan opleve smerter i forbindelse med deres arbejde. Den nye undersøgelse er foretaget blandt 804 kontoransatte HK'ere samt efterfølgende smertemålinger hos 52 personer, som arbejder mere end 20 timer om ugen foran computeren. Projektleder og professor ved Aalborg Universitet Lars Arendt-Nielsen lægger vægt på, at man kan undgå museskader ved at variere mellem at stå op og sidde ned, skifte musen ud med en roller mouse og styrketræne sine muskler.

Det er faktisk kun robotter, der altid siger ja

24/10/14

I sin nye bog "Stå fast - Et opgør med tidens udviklingstvang" skriver Svenn Brinkmann, som er professor i almenpsykologi og kvalitative metoder ved Aalborg Universitet, om vigtigheden af at lære at modstå den moderne trang og tvang til konstant selvudvikling. Brinkmann argumenterer for en livsindstillingsændring, hvor fokus fjernes fra individuel personlig udvikling til fordel for at vende blikket udad. Filosofien er baseret op antikkens stoicisme, som prioriterer selvbeherskelse, pligtfølelse, og sindsro, frem for omstillingsparathed og konstant videreudvikling. Faren ved det indadvendte blik er, at man bliver blind overfor strukturelle problematikker udenfor en selv, og meget tyder desuden på at udviklingskravet er forbundet til den stigende grad af stress og depression.

Velkommen til DSB og Danmarks mindst tilfredse medarbejdere

24/10/14

Koncerndirektør i SAS Flemming Jensen er blevet udnævnt til administrerende direktør for DSB. Der følger imidlertid store udfordringer med det nye job, idet DSB har den mindst tilfredse medarbejderskare overhovedet. Ifølge professor og ledelsesekspert på Aalborg Universitet, Anders Drejer, får Flemming Jensen således en stor opgave i arv, da han skal lave om på en mangeårig tradition for at have et dårligt forhold ledelse og medarbejdere imellem. Flemming Jensen ser dog frem til arbejdet i DSB og mødet med de mange nye kollegaer.

Gåturen er på vej mod en renæssance

24/10/14

En ny rapport fra Friluftsrådet viser, at hver fjerde dansker regelmæssigt går tur i naturen, hvor turen er formålet i sig selv. Siden foråret har Dansk Vandrelaug fået ca. 2.000 nye medlemmer, så de nu er oppe på omtrent 8.600 personer. Ifølge Johannes Andersen, lektor ved Institut for Statskundskab ved Aalborg Universitet, kan gåturen meget vel få en renæssance, da den bidrager med et frikvarter for det travle hverdagsliv.