Aalborg Universitet i pressen

Forrige torsdag d. 29. januar 2015

Cand.med. Ulla Overgaard Andersen forsvarer doktorafhandling

29/01/15

Den 30. januar forsvarer Ulla Overgaard Andersen fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet sin doktorafhandling "Trends in Population Blood Pressure and Determinant factors for Population Blood Pressure". De officielle opponenter ved forsvaret vil være professor Christian Torp-Pedersen fra Aalborg Universitet og professor Peter M. Nilsson fra Lunds universitet. Foruden de to opponenter har professor Torben Jørgensen fra Københavns Universitet bedømt afhandlingen. Opponenter ex auditorio kan melde sig til forsvarslederen professor Jens Kastrup.

Pres på Ryanair

29/01/15

Om en time holder Ryanair pressemøde for at fortælle mere om selskabets nye base i København, og det står klart, at den danske fagbevægelse vil tage drastiske midler i brug for at forhindre selskabet i at flyve uden overenskomst...

40-årsjubilæum i statens tjeneste

29/01/15

Lektor Arne Skou fra Institut for Datalogi ved Aalborg Universitet kan den 30. januar fejre 40-års jubilæum som ansat i statens tjeneste. Han har været ansat ved Institut for Datalogi siden 1990 og var før det ansat ved både Aalborg Universitets Datacenter samt på Københavns Universitet og Aarhus Universitet. Arne Skou er derudover medstifter af og vicedirektør for forskningscenteret Center for Indlejrede Software Systemer (CISS), som er internationalt anerkendt. Han sidder desuden i ledelsen af en række danske og internationale forskningsprojekter.

Great books into the hands of those who need it

29/01/15

Kulturminister Marianne Jelved vil med kampagnen "Danmark Læser" få sat gang i læselysten hos den halvanden million danskere, der ikke læser bøger. Idéen bakkes op af professor Jane Daivs, der er stifter af The Reader organisation i Liverpool og direktør for Liverpool City of Readers. Forsker Jon Dag Rasmussen fra Aalborg Universitet står bag et forskningsprojekt, der har fulgt læsegrupper for ensomme, demente og deprimerede ældre, og som er endt ud i, at danske kommuner opretter læseklubber for ældre og uddanner læseguider. Han forklarer, at læsning kan åbne op for erindringer og samtaler blandt mennesker.

Svært at opnå enighed

29/01/15

Lektor ved Aalborg Universitet, Jørgen Møller, foreslog på borgermødet i Øster Hurup tirsdag aften, at Skelund, Veddum, Als, Øster Hurup og Helberskov slår sig sammen og bliver til en landsbyklynge, der i samarbejde fordeler beliggenheden af servicetilbuddene såsom børnehaver og skoler. Formand for Veddum Landsbylaug, Leo Korsgaard, kan godt se idéen i, at byerne vil stå stærkere sammen, men er skeptisk over for muligheden for at blive enige om eksempelvis skoler og børnehavers beliggenhed på tværs af byerne.

Politikere vil undersøge strafforskelle til ungdomskriminelle

29/01/15

Der er landets kommuner iblandt stor forskel på, hvilken straf ungdomskriminelle får, viser en opgørelse fra Justitsministeriet. Det har vakt opsigt blandt politikerne, som finder det mærkeligt, at nogle kommuner indstiller unge lovovertrædere til socialpædagogisk behandling, mens andre kommuner ikke gør det. Professor i socialt arbejde Inge Bryderup fra Aalborg Universitet mener, at det kan skyldes økonomi og siger: 'Vi har generelt set et fald i anvendelsen af ungdomssanktioner, som formentlig skyldes både økonomiske forhold, hvor kommunerne jo efter reformen skal betale regningen, men også fordi ungdomskriminaliteten generelt har været faldende de seneste ti år'.

I dag afgøres folketingsvalget

29/01/15

I dag kåres den politiske vinder af Skolevalget 2015, når 8. og 9. klasses elever landet over skal stemme på et parti. Der vil blive opstillet stemmebokse på skolerne, og eleverne vil få stemmesedler, som var det et rigtigt valg. Christiansborg vil i aften byde på valgfest for både elever og politikere, og mindre valgfester vil også blive holdt hos ungdomspartierne og skoler landet over. Formålet med skolevalget har været at motivere de unge til at deltage i demokratiet, og det er et tiltag, der er blevet til på grund af den lave valgdeltagelse blandt unge generelt. Lektor på Institut for Statskundskab ved Aalborg Universitet, Johannes Andersen, siger, at skolevalgkampen har vist, at de unge interesserer sig for nærpolitik og eksistentielle spørgsmål, og at denne oversættelse af interesser til politik er en vigtig øvelse.

Unge vælger uddannelse tæt på hjemmet

29/01/15

Nye tal fra Undervisningsministeriet viser, at afstanden fra hjemmet til uddannelsesinstitutionen vægter højt i valg af uddannelse. Professor i uddannelsesforskning på Aalborg Universitet Palle Rasmussen siger, at dette snarere er et udtryk for, at de videregående uddannelser i dag er tilgængelige i de fleste regioner, frem for et udtryk for, at de unge vælger tryghed over karrieremuligheder. Han forklarer, at Syddanmark og Region Sjællands unges tendens til at være mere udfarende end resten af Danmarks unge skyldes, at de to regioner har færrest uddannelsesmuligheder. Ifølge Palle Rasmussen har en undersøgelse vist, at sønderjyske unge er specielt interesserede i kulturliv og studiemiljø, og dette kan forklare, hvorfor 11% af de studerende fra Syddanmark vælger at tage den lange rejse til København.

Unge vil have det gjort lovligt at udføre aktiv dødshjælp

29/01/15

En opgørelse over de mest populære mærkesager ved folkeskoleelevernes Skolevalg 2015 viser, at en af de vigtigste mærkesager er aktiv dødshjælp. 11,4 pct. af eleverne har peget på lovliggørelse af aktiv dødshjælp ud af 25 mærkesager. Formand for Venstres Ungdom, Jens Husted, støtter elevernes opbakning til emnet og siger, at det er en fundamental rettighed for en liberal, at man har retten til at vælge mellem liv og død. Lektor på Institut for Statskundskab ved Aalborg Universitet, Johannes Andersen, siger, at skoleelevernes holdning kan forklares via de unges livssyn. Spørgsmålet for dem er simpelt, da de tror, man kan styre alt, og at de ikke overvejer det etiske, der er forbundet med at tage et andet menneskets liv.

Norsk ungdom i oprør over udsigt til midlertidige job

29/01/15

Regeringen i Norge har stillet forslag om at ændre arbejdsmiljøloven, så det ville blive lettere for de norske virksomheder at ansætte personer i midlertidige stillinger på 12 måneder. Det har fået Norges unge på gaderne, fordi de mener, at midlertidige jobs forhindrer, at de får bidt sig rigtig fast på arbejdsmarkedet. Jørgen Svalund fra Fafo mener, at man skal se mere mod den danske flexicurity-model. Professor emeritus på Aalborg Universitet Flemming Ibsen, henviser dog til, at der er mange af de samme problemer med midlertidige ansættelser i Danmark som i Norge.

Vi må leve med oversvømmelser

29/01/15

Det bliver ikke til at undgå, at vi også i fremtiden vil opleve oversvømmelser, hvor kloakkerne ikke kan klare vandmængderne. Det siger Michael R. Rasmussen, lektor ved Institut for Byggeri og Anlæg, Aalborg Universitet. De danske kommuner er ellers i fuld gang med at klimasikre sig, men alting kan ikke forebygges, siger han. Kommunerne skal vurdere, hvad der skal beskyttes, for de kan højest bestemme, hvor vandet ryger hen.

Bør staten eje spillefirma og kasino?

29/01/15

De problemstillinger, Danske Spil associeres med, såsom gambling blandt mindreårige, hvidvask, matchfixing og ludomani, er med til at sætte spørgsmålstegn ved det etiske i, at virksomheden drives af den danske stat. Per Nikolaj Bukh, økonomiprofessor fra Aalborg Universitet med speciale i offentlige virksomheder, siger: "Det er grundlæggende set en helt almindelig virksomhed, som oven i købet faciliterer ting, som staten helst ikke vil forbindes med, blandt andet hvidvask og spil for børn. Derfor er det for mig at se meget ulogisk, at staten driver det selskab". Han mener, at offentlige virksomheder bør udføre opgaver, der er vitalt for samfundet, hvilket han ikke mener, udbud af gambling er.