Aalborg Universitet i pressen

Forrige tirsdag d. 31. marts 2015

Flere får hjemmehjælp i byen end på landet

31/03/15

Ifølge KORA's undersøgelse for Ældre Sagen om ældres forbrug af sundheds- og hjemmehjælpsydelser er der stor forskel på at bo i by og på land, hvad angår hjemmehjælp. Undersøgelsen foreslår, at dette formodentlig skyldes en strammere visitation på grund af dårlig økonomi i land- og yderkommunerne. Professor Jørgen Goul Andersen fra Aalborg Universitet forklarer ligeledes, at forskellen skyldes en hårdt presset økonomi i landkommunerne. Landkommunerne mister skatteborgere, fordi det er mere moderne at bo i byerne og med centraliseringen af eksempelvis supersygehuse og færre politistationer, forsvinder der arbejdspladser fra landkommunerne, fastslår Jørgen Goul Andersen. Minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen mener ikke, at der er grund til at tro andet, end at kommunerne lever op til deres ansvar. Er dette ikke tilfældet, er han lydhør, fortæller han.

Dit gulv kan være giftigt

31/03/15

Det farlige byggemateriale PVC er stadig i omløb i danske boliger, selvom europæiske myndigheder har gjort store indsigelser mod brugen af den farlige stof. En undersøgelse foretaget af Statens Byggeinstitut har vist, at der er hormonforstyrrende blødgørere i både indeluft og byggevarer. Forskerne har fundet klassificerende ftalater i indeluften og i støvet i danske hjem. Ftalater kommer som regel fra ældre byggevarer, som ikke er produceret i lande, der er med i EU. Seniorforsker Barbara Kolarik fra Statens Byggeinstitut forklarer, at ftalater også findes i den mad, vi spiser.

Unge er fanget på de sociale medier

31/03/15

36% af 2.756 unge mellem 15 og 24 år er afhængige af de sociale medier. Det viser en undersøgelse fra Odense Kommune. Det overrasker ikke lektor fra Aalborg Universitet Malene Charlotte Larsen, som har skrevet en ph.d.-afhandling om unge og sociale netværk. Hun fortæller, at de sociale medier giver de unge en følelse af at være forbundet med andre, og de bidrager samtidig til vedligeholdelse af relationer og venskaber. Lektoren påpeger dog, at der også er en skyggeside ved de sociale medier. De holder ikke kun venskaber i live, men er også en kilde til mobning, overspringshandlinger og distrahering.

Historien gentager sig i Jordan

31/03/15

Jordan tager imod tusindvis af syriske flygtninge som følge af krigen i det uroplagede land. Jordan har tradition for at hjælpe syriske flygtninge, siger Søren Schmidt, der er lektor på Institut for Kultur og Globale Studier ved Aalborg Universitet. Jordanernes tolerance over for de mange syrere er dog blevet mindre over den seneste tid. "De vil lukke for tilgangen af flygtninge og har endda sendt folk tilbage", siger Søren Schmidt om Jordan.

Aarhus cykler

31/03/15

Ifølge Aarhus Kommunes afdeling for teknik og miljø er cykeltrafiktætheden steget med 28% i Aarhus på 15 år. Det kan måske skyldes, at bilisterne har fået sværere ved at komme frem i Danmarks næststørste by. "Den mest effektive måde at få flere i sadlen er ikke at lave forholdene bedre for cyklisterne, men at lave dem dårligere for bilisterne", siger trafikforsker Harry Lahrmann fra Aalborg Universitet.

Kommunen svigtede sin notatpligt

31/03/15

Det tog et halvt år, før lokalpolitikerne i Randers tog fat i politiets kritik af at lave en rundkørsel ved Udbyhøjvej. Randers Kommune har dermed øjensynligt ikke overholdt dens notatpligt, vurderer Sten Bønsing, der er lektor ved Aalborg Universitet og ekspert i forvaltningsret. I forbindelse med en sådan sagsbehandling, er det væsentligt, at "alle de væsentlige oplysninger være til rådighed for de politikere, der skal træffe beslutningerne", siger Sten Bønsing.