Aalborg Universitet i pressen

Forrige torsdag d. 2. oktober 2014

Hård kritik af straf i sag om Amagerbanken

02/10/14

Dagen efter et krisemøde i Amagerbanken, hvor det blev slået fast, at banken ville krakke, hævede bestyrelsesmedlem Hans Boye Clausen 3 mio. kr. fra sin private konto. Lars Bo Langsted, der er professor på juridisk institut på Aalborg Universitet, vurderer, at det kan være et brud på tavshedspligten. Han forklarer, at der for finansielle virksomheder gælder tavshedspligt, som også indebærer, at man ikke må udnytte den fortrolige viden, man kommer i besiddelse af. Hans Boye Clausen har tilbagebetalt de penge, han fik ud af salget, og har desuden fået en bøde på 25.000 kr. Bødens størrelse har vakt kritik, men Lars Bo Langsted mener, at bødens størrelse er normal, i og med at Hans Boye Clausen har tilbagebetalt gevinsten.

De døde kan være med til at redde liv

02/10/14

I 1980'erne blev ca. 60% af alle døde obduceret, inden de blev begravet. Den gang var der ikke meget til hinder for at skære de døde op og undersøge dødsårsagen, da et forbud mod obduktion krævede, af den afdøde havde frabedt sig det, mens personen stadig var i live. I 1991 blev ligsynsloven ændret, således at lægerne skulle indhente samtykke fra pårørende. Et ekspertudvalg med bl. a. Ulrik Baandrup, overlæge og klinisk professor ved Aalborg Universitet, har gennem de sidste tre år, arbejdet på at få indført krav om systematiske tilbud om obduktioner af alle under 50 år, som dør pludseligt.