Aalborg Universitet i pressen

Forrige søndag d. 19. oktober 2014

Obduktion på sundhedskortet

19/10/14

Socialdemokraternes sundhedsordfører Flemming Møller Mortensen mener, at det skal fremgå af sundhedskortet, om man har givet tilladelse til obduktion og organdonation. Det bifaldes af Ulrik Baandrup, overlæge på Sygehus Vendsyssel og klinisk professor ved Aalborg Universitet. Han mener, at familien ikke skal kunne underkende en beslutning, som den afdøde har taget i levende live. De seneste 25 år er der sket et markant fald i antallet af obduktioner. Det er kun 4% af de ca. 55.000 personer, der dør hvert år i Danmark, som der obduceres, og det er for få, mener Ulrik Baandrup.

Ph.d.-grad

19/10/14

Laust Kristian Høgedahl er blevet tildelt ph.d.-graden af Det Akademiske Råd for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet ved Aalborg Universitet. Han er tilknyttet Institut for Statskundskab og har skrevet en afhandling med titlen "Fagforening på Markedsvilkår. Markedsgørelse af Den Faglige Organisering og Nye Vilkår for Kollektiv Handling på Det Danske Arbejdsmarked".

Virksomheder kan lege sig til succes

19/10/14

Aalborg Universitet står bag laboratoriet Play Lab i Nordkraft. Formålet er at hjælpe virksomheder til at lege sig til større intern forståelse og kreativitet, fortæller Play Labs leder, adjunkt Ann Charlotte Thorsted, som forklarer, at leg kan bruges som en anden kommunikationskanal. Det sociale udviklingscenter SUS er en af de virksomheder, der har haft succes med at implementere leg i hverdagen; her leger man bl.a. under møder, og det giver nogle nye syn på hinanden, fortæller chefkonsulent Bernhard Jensen Indslaget forekommer ca. 0 min. inde i udsendelsen.

Erhvervsuddannelse øger mulighed for job

19/10/14

Uddannelsesminister Sofie Carsten Nielsen (R) opfordrer igen og igen de unge til at uddanne sig til job og ikke arbejdsløshed. Ifølge nye tal fra BAT-kartellet, der repræsenterer fagforeninger inden for byggeri og skov, herunder blandt andet 3F, er ledigheden faldet i fem ud af seks faggrupper. Sidste år i august var ledigheden blandt murere 7,6%, mens den i samme måned i år var faldet til 5,6%. Arbejdsmarkedsforsker Henning Jørgensen fra Aalborg Universitet fastholder dog, at der kommer til at mangle faglærte i industrien, og at det derfor er klogt at tage en erhvervsuddannelse. Han mener, udfordringen ligger i efteruddannelse, og det skal Danmark blive bedre til.

Irak-kommissionen ønsker at tale med anonyme kilder

19/10/14

Formand for Irak-kommissionen, Michael B. Elmer, fortæller, at kommissionen vil se på, om embedsmænd er blevet presset til at erklære den danske deltagelse i Irak-krigen for lovlig. Det hævder anonyme embedsmænd i bogen "Mørkelygten", der er skrevet af journalisten Jesper Tynell. Embedsmænd skal give retvisende informationer til Folketinget, det vil sige informationer, hvor der ikke er vigtige informationer udeladt, fortæller Sten Bønsing, lektor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet.

Plejerobotter får menneskelige træk

19/10/14

Telekommunikationsrobotten "Telenoid", som egentlig havde til formål at blive den næste generation af skype-lignende kommunikationsmiddel, har vist sig at være succesfuld i plejen af ældre med demens. Henrik Schärfe, som er en af verdens førende robotforskere og har hjemme på Institut for Kommunikation ved Aalborg Universitet, mener, at robotter snart vil erstatte mange af de computere, som vi bruger i dag. Det gør hans forskning i, hvordan mennesker relaterer sig til robotter, afgørende, mener han.

Når politikken bliver i familien

19/10/14

Hækkerup-klanen er den mest fremtrædende politiske familie hos socialdemokraterne, men Danmark har forskellige familier, som kunne kaldes politiske dynastier. Johannes Andersen, som er samfundsforsker ved Aalborg Universitet, mener, at denne slags dynastier betyder noget helt andet i Danmark, end de ofte gør i udlandet. I udlandet hænger de politiske familier ofte sammen med velstand og dermed ulighed. I Danmark overtager man et velkendt navn, men det har både fordele og ulemper, mener Andersen. Således bliver man måske hurtigere genkendt, men har til gengæld også mere at leve op til.

Det vigtigste foregår i baren

19/10/14

Lene Tanggaard Pedersen, der er professor i pædagogisk psykologi ved Aalborg Universitet, mener, at man lærer mest ved at lære af andre, der er specialister inden for ens felt. Hun mener derfor, at netværk er altafgørende, og at det giver rigtig god mening for danskere at tage ud i verden og lære fra de bedste så at sige. Hun henviser endvidere til hendes gamle underviser Stein Kvale, der sagde, at man, når man er på kursus, får mest ud af barerne om aftenen, fordi det er her, at netværkene opstår.

Bestyrelse slipper for tiltale

19/10/14

Det ser nu ud til, at bestyrelsen i den krakkede Tønder Bank slipper for tiltale. Efter bagmandspolitiets efterforskning er det kun direktør Mogens Mortensen, der er blevet tiltalt. Han er blevet tiltalt, fordi han "helt klart har tilsidesat sine pligter", når det gælder konkrete engagementer, fortæller Lars Krull, seniorrådgiver ved Institut for Økonomi og Ledelse ved Aalborg Universitet. Han fortæller, at det ikke vides, om Mogens Mortensen har forelagt dette for bestyrelsen, men at den jo ikke kunne reagere, hvis den intet havde fået at vide.

50+ uden dagpenge? Så smækkes kassen i

19/10/14

Flere fagforeninger melder nu, at ud af dem, der står til at miste arbejdsmarkedsydelsen frem mod marts 2015, så vil hver tredje være over 50 år. Og det kan være svært for seniorerne at få et arbejde, fortæller Per H. Jensen, professor ved Aalborg Universitet, der forsker i netop seniorer på arbejdsmarkedet. De er simpelthen ikke en attraktiv arbejdskraft, fortæller han. Det bliver heller ikke nemmere for dem, at de har været uden for arbejdsmarkedet i et stykke tid.