Aalborg Universitet i pressen

Forrige tirsdag d. 3. marts 2015

Arbejdskonflikt: SAS vinder første slag i arbejdskamp

03/03/15

I går meldte stort set hele SAS' kabinepersonale sig klar til at arbejde igen. Fra onsdag af vil der derfor igen være normale tilstande for de rejsende, lover SAS. Konflikten mellem kabinepersonalet og SAS fik søndag SAS til at true personalet med opsigelser, hvis ikke de gik i arbejde igen. Dermed smed SAS-ledelsen "det ultimative kort", siger Flemming Ibsen, Aalborg Universitet. Det pres kunne personalet ikke stå for, siger han.

Lønfest i DR-toppen

03/03/15

To af Danmarks Radios magtfulde topchefer, Maria Rørbye Rønn og Gatti Rabøl, steg henholdsvis næsten 590.000 kroner og 100.000 kroner i løn sidste år. Professor emeritus og mangeårig arbejdsmarkedsforsker ved Aalborg Universitet Flemming Ibsen mener, at stigningerne er enorme, hvis man sammenligner med andre offentligt ansatte. DR er en offentlig institution, som lever af skattepenge fra licensen, siger han. Han sammenligner med andre offentligt ansatte, som har fået en lønstigning på 1-2% om året.

Social klausul er uden reel betydning

03/03/15

Hvis private virksomheder vinder et udbud i Aarhus Kommune, skal de skrive under på en social klausul. Men betydningen af disse klausuler er meget lille, for det tjekkes ikke, om de overholdes. Men uden opfølgning og tjek er klausulerne ingenting værd, siger Christian Lindholst, der er adjunkt i statskundskab og forsker i offentlig udlicitering ved Aalborg Universitet. "Det er simpelthen dårlig kontraktstyring", siger han.

Før valget: Politik opfattes som ren mudderkastning

03/03/15

En ny undersøgelse viser, at danskerne er trætte af den måde, politikerne taler om og med hinanden på. Der er for meget mudderkastning og for få løsninger, og hele 41% mener, at politik handler om at mistænkeliggøre og svine politiske modstandere til. Niels Nørgaard Kristensen, demokratiforsker på Aalborg Universitet, mener, at politikerne bør tage nøje bestik af vælgernes negative holdning til politik. Han mener, at formen på den politiske debat har en stor del af skylden. Danskerne er opdraget med et samtaledemokrati, og derfor reagerer vi negativt på denne type politisk dialog, siger han.

FOA: Det er bekymrende for hjemmeplejen

03/03/15

Efter en nyligt overstået udbudsrunde for hjemmeplejen i Aarhus Kommune er blevet vundet af tre private firmaer, er FOA nu bekyrmret for, om løn- og arbejdsforholdene for hjemmehjælperne bliver presset. Det er nemlig ikke alle tre firmaer, der har en kollektiv overenskomst. Bekymringen vækker forståelse hos Laust Høgedahl, der er forsker ved Center for Arbejdsmarkedsforskning på Aalborg Universitet. "I det øjeblik der opstår en konflikt, står medarbejderen ringere, end hvis der var overenskomst", siger han.

Ekspert: Voldsomme og usædvanlige træk i SAS-konflikt

03/03/15

SAS-ledelsens ultimatum til det strejkende kabinepersonale om at gå på arbejde eller blive opsagt er et voldsomt og usædvanligt træk, fastslår lektor ved Center for Arbejdsmarkedsforskning på Aalborg Universitet Jørgen Stamhus. Udgangspunktet for stridspunktet mellem SAS og kabinepersonalet handler om 147 SAS-ansatte, som SAS vil forflytte til datterselskabet Cimber. Kabinepersonalet ønsker, at de ansatte får deres overenskomst fra SAS med sig, men det har SAS-ledelsen afvist. Stamhus vurderer, at SAS-ledelsen i store træk vil komme igennem med modellen med den billigere Cimber-overenskomst.

Nykredit-offensiv kan klemme småbanker

03/03/15

Realkreditgiganten Nykredit sætter nu alle sejl til med et nyt kundeprogram i selskabets bank. Dette sker for at skabe vækst i banken ved at sætte priserne ned og tilbyde flere kundefordele. Bankforsker ved Aalborg Universitet Lars Krull vurderer, at de nye tiltag risikerer at ramme de 60 små og større banker og sparekasser i Totalkredit. Lars Krull siger, at hvis tilbuddet er godt, så kommer det til at gå ud over alle konkurrenter. Ifølge Lars Krull skifter mellem 5 og 10% af alle bankkunder bank hvert år.

Elevindflydelsen halter på Frederiksberg Gymnasium

03/03/15

Analyseinstituttet Ennova har foretaget en tilfredshedsundersøgelse blandt eleverne på Frederiksberg Gymnasium, der viser, at ca. halvdelen af eleverne mener, at de ikke har tilstrækkelig indflydelse på undervisningen. Dette kan gå ud over læringen, fordi eleverne kan blive mindre motiveret af ikke at føle, at de har indflydelse på undervisningen, siger Astrid Lundby, forskningsassistent på Center for Ungdomsforskning ved Aalborg Universitet.

Forsker: Mere liv på skolen

03/03/15

Ifølge uddannelsesforsker ved Aalborg Universitet Ulla Højmark Jensen bliver der skabt en bedre dynamik og et bedre arbejdsmiljø på uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser med en ligelig kønsfordeling. Ulla Højmark Jensen siger, at der er mere liv på skoler, hvor der er mere kønsblanding. Der er mange skrøner om, hvordan drenge og piger positionerer sig over for hinanden, siger Ulla Højmark Jensen, og at muligheden for at være et sted, hvor man har det godt, er større, jo større mangfoldigheden er.

Brevkasse: Hvad er det, løbebåndet fortæller mig?

03/03/15

Marina Aagaard, som er master i fitness og træning fra Syddansk Universitet, og som fungerer som ekstern lektor på Aalborg Universitet, svarer en seer, som er i tvivl om, hvad informationerne på løbebåndets display betyder. Blandt andet kan Aagaard fortælle, at forkortelsen MET står for metabolic equivalent of task, altså motionens metaboliske værdi. Det vil sige, at værdien fortæller noget om den iltoptagelse, som sker. PI står for performance index, og afslører, hvor god præstationen på løbebåndet er.

Virksomheder jagter opskrift på jobs

03/03/15

Løsningen for landets ledige er et øget samarbejde mellem jobcentre og virksomheder. Sådan lyder i hvert fald en af de centrale anbefalinger fra en rapport om ledige på dagpenge, som et ekspertudvalg ledet af tidligere skatteminister Carsten Koch (S) har afleveret til regeringen. Et øget samarbejde er dog ikke nødvendigvis udelukkende positivt, fordi en del af samarbejdet består i forløb, der kan fortrænge normale job, siger professor Henning Jørgensen fra Center for Arbejdsmarkedsforskning på Aalborg Universitet.

Kvindelige censorer holder igen

03/03/15

Heidi Houlberg Salomonsen og Lotte Bøgh Andersen, hhv. AAU -lektor i statskundskab og AU-professor i statskundskab, har undersøgt kvindelige og mandlige underviseres karaktergivning for at finde ud af, om der er en forskel. "Vi tog udgangspunkt i den forskning, der viser, at kvinder er mere empatiske end mænd", forklarer Heidi Salomonsen. Analysen viste dog, at de kvindelige undervisere ikke giver bedre karakterer, end deres mandlige modstykker.

Aalborg Universitet ser fremad

03/03/15

Rektor på Aalborg Universitet Per Michael Johansen blev overrasket da Akkrediteringsrådet valgte ikke at følge anbefalingen fra den faglige rapport om Hum-Informatik tilbage i november. Akkrediteringsrådet har nu ændret sin beslutning, og uddannelsen Hum-Informatik er ikke længere lukningstruet. Per Michael Johansen vil ikke kommentere yderligere på sagen, da man har valgt at trække en streg i sandet og se fremad.

Kommuner fjerner bopælspligt

03/03/15

Det er en stigende tendens blandt kommuner at afskaffe bopælspligten. Boligminister Carsten Hansen (S) kan godt forstå kommunerne, da alternativet er spøgelsesbyer med tomme huse hele året rundt. Landsbyforsker ved Aalborg Universitet Jørgen Møller mener, at denne tendens er en erkendelse af, at de gode tider ikke kommer tilbage. Jørgen Møller mener, at dette vil medføre, at de mest attraktive huse ikke vil blive solgt til lokale, men at de vil blive købt op af mere pengestærke folk ude fra.