Aalborg Universitet i pressen

Forrige tirsdag d. 29. juli 2014

Øjne og næse kan afsløre alzheimer

29/07/14

Nye studier, der netop er blevet præsenteret på verdens største demenskongres i København, viser, at en dårlig lugtesans og øjne fyldt med proteinet beta-amyloid kan være tegn på alzheimer. Det konkluderer amerikanske og australske forskere i fire nye studier. Resultaterne betyder, at det fremover bliver nemmere og billigere at diagnosticere den frygtede sygdom, som 85.000 danskere lige nu er ramt af. Der er ingen tvivl om, at det er et stort fremskridt, mener professor Torben Moos, der forsker i alzheimer ved Aalborg Universitet. Det store problem er, at det er svært at kigge ind i den levende hjerne, og derfor er det yderst taknemmeligt, når der udvikles nye metoder, siger han.

AAU mister hver fjerde studerende

29/07/14

I de foregående år har det vist sig at være en tendens, at mange bachelorstuderende på Aalborg Universitet springer fra uddannelsen undervejs. I 2013 gjaldt dette for omkring en fjerdedel. Studiechef Preben Sørensen understreger dog, at disse tal ikke er så dårlige igen. For eksempel har Aalborg Universitet sammen med RUC det mindste antal frafaldne på humaniora. Alligevel vil man gerne gøre noget ved frafaldet, og derfor indfører man nu et system, hvor der automatisk tages kontakt til studerende, som er kommet langt bagud. De tilbydes blandt andet samtaler med en studievejleder.

Unge betaler prisen for boligmanglen

29/07/14

I forbindelse med studiestart er der tusindvis af unge, der søger ind til storbyerne. En beregning foretaget af Nykredit for Jyllands-Posten viser, at værelserne stiger grundet manglen på boliger i storbyerne, mens udgifterne i et hus i Nordjylland holdes nede på grund af en lav rente og afdragsfrie lån. Claus Bech-Danielsen, der er professor ved Aalborg Universitet, mener, at forskellen i kvadratmeterprisen er 'et grotesk eksempel på udvikling'.

Unge vælger studie efter udsigt til job

29/07/14

En ny undersøgelse fra Studievalg København viser, at drømme, interesse og jobsikkerhed er afgørende for de unges uddannelsesvalg. Torben Theilgaard, der er centerchef og studievejleder ved Studievalg København, siger, at jobsikkerheden opleves som mere fremtrædende de seneste år. Ifølge Palle Rasmussen, der er professor ved Center for Uddannelsesforskning på Aalborg Universitet, skal man ikke lægge alt for meget i tallene fra den nye undersøgelse.

Metro uddanner ikke lærlinge nok

29/07/14

Antallet af praktikpladser til kommende byggearbejdere og håndværkere er tidoblet på halvandet år grundet det københavnske metrobyggeri. Men det er på baggrund af et ekstremt lavt tal, hvorfor det københavnske metrobyggeri stadig er bagud med at skabe praktikpladser. Ifølge Flemming Ibsen, der er arbejdsmarkedsforsker og professor ved Aalborg Universitet, er der fremgang. Han siger, at Metroselskabet har taget rimeligt godt og ansvarligt fat om problemet.

Vision for det maritime Thisted

29/07/14

Tim Faldov og Christina Thomsen fra Sønderjylland er nyuddannede cand.polyt.er i arkitektur fra Aalborg Universitet, og har lavet et afgangsprojekt om Sydhavnen i Thisted, herunder det maritime foreningsliv. Ifølge Tim Faldov og Christina Thomsen bør Thisteds maritime foreninger, -sejlklub, ro- og kajakklub, dykkere og cable park, samles under ét tag på Sydhavnen. Tim Faldov mener, at det er vigtigt at se på mulighederne i Udkantsdanmark.

Små sko og lukkethed i Furesø

29/07/14

I Furesø skal der holdes borgermøde om Budget 2015 den 4. september. Bilagene i kommunens sparekatalog er endnu ikke offentligt tilgængelige, hvilket har skabt kritik. Ifølge Per Nikolaj Bukh, der er professor ved Aalborg Universitet, er der samlet set tale om et beskedent beløb i spareforslag, selvom effektiviserings- og besparelseskataloget har mange forslag. Viceborgmester Preben Sandberg Pettersson (S) er ikke enig i kritikken.

København ramt af ansættelsesboom

29/07/14

Antallet af kommunalt ansatte er faldet i 41 kommuner på trods af et stigende befolkningstal. Københavns Kommune har skruet mest op for antallet af kommunalt ansatte, således er antallet af kommunalt ansatte ifølge en analyse foretaget af Amager Bladet på baggrund af tal fra Danmarks Statistik steget med knap 12 pct. Per Nikolaj Bukh, der er professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet, siger, at der ikke er samme incitament til at effektivisere, eftersom København er Danmarks rigeste kommune.