E U-Ret & Menneskeret

ISSNs: 1395-220X

Jurist- og Oekonomforbundets Forlag, Danmark

Tidsskrift