Journal of Composite Materials

ISSNs: 0021-9983

Yderligere søgbare ISSNs (Elektroniske): 1530-793X

Sage Publications Ltd., Storbritannien

Tidsskrift