Journal of Microbiological Methods

ISSNs: 0167-7012

Yderligere søgbare ISSNs (Elektroniske): 1872-8359

Elsevier BV, Holland

Tidsskrift