Kommunal ekonomi och politik

ISSN'er: 1402-8700

Kommunforskning i Västsverige

Tidsskrift

Publikationer (5)

ID: 15694460