AAU Learning Lab

Organisationsprofil

Formål

AAU Learning Lab er et ressource- og udviklingscenter for ledelse, undervisere og studerende ved Aalborg Universitet.

AAU Learning Lab har til opgave at bidrage til udredning, udvikling og sikring af undervisningens kvalitet samt at medvirke til, at der bliver stadig mere fokus på og diskussion om universitetsundervisning og læring.

Opgaverne varetages på tværs af alle studier og hovedområder ved Aalborg Universitet.

Aktiviteter

AAU Learning Lab udvikler og afholder kursusaktiviteter for undervisere og forskere ved Aalborg Universitet.

Hovedaktiviteten er

  • Adjunktpædagogikum, som genneføres på dansk og engelsk.
  • Grundkurser på både dansk og engelsk

Derudover gennemføres særligt tilrettelagte aktiviteter om aktuelle problemstillinger inden for universitetspædagogik, undervisning og eksamen, både for ledere, undervisere og studerende.

Den problemorienterede projektarbejdsform

Projektpædagogikken er den dominerende undervisnings- og læringsform ved Aalborg Universitet og er i stadig udvikling i forhold til fag, mål, ressourcer og kulturer ved de enkelte uddannelser.

Teoretisk og praktisk forsknings- og udviklingsarbejde skaber inspiration til videreudvikling af projektarbejdsformen, udvikling af eksamensformer og anvendelse af projektarbejdsformen i kombination med andre undervisningsformer. Gennem samarbejde og netværk fremmer Pædagogisk Udviklingscenter udveksling og formidling af erfaringer på tværs af fag og organisation.

Nye undervisningsformer

AAU Learning Lab bidrager ud over kurser, workshops og seminarer med forskning og rådgivning i videreudviklingen og omstillingen af undervisningen ved universitetets uddannelser.

Nye typer af uddannelser rettet mod nye målgrupper, f.eks. masteruddannelser og efteruddannelses­forløb, skaber behov for en mere erhvervsorienteret og professionel universitetspædagogik, der retter sig mod både en konkret kompetenceudvikling og en bred social og vidensmæssig dannelse.

Nye krav og forventninger til undervisningen ved universiteterne, større fleksibilitet i opbygningen af uddannelserne samt øget forskellighed blandt studerende betyder, at didaktikken og undervisningen må gentænkes.

Integration af informationsteknologien i uddannelserne giver udfordringer både på den faglige og på den pædagogiske front, f.eks. i etableringen af dialogkulturer, hvor IKT kan anvendes optimalt og nytænkende.

AAU Learning Lab er tilknyttet Institut for Læring og Filosofi.

Luk

Publikationer (207)

Aktiviteter (47)

Mest anvendte tidsskrifter

Mest anvendte forlag

Mest downloadede publikationer

Seneste aktiviteter og konferencer

ID: 224