Acoustics

Ophørt. 31/12/2014. Afløst af Signal and Information Processing

Organisationsprofil

Sektionsleder
Dorte Hammershøi

ARBEJDSOMRÅDER
Der arbejdes med akustik og lyd i bred forstand, herunder generering, transmission og udbredelse af lyd, den menneskelige opfattelse, oplevelse og påvirkning af lyd, elektroniske systemer til måling, behandling og analyse af lyd, lydgengivelse herunder særligt den binaurale teknik til skabelse af en tredimensional lydoplevelse, støjmåling, audio systemer m.m. Der fokuseres på at beherske alle nødvendige discipliner på højt niveau inden for hovedområderne, hvilket udover elektroakustik, psykoakustik og fysisk akustik også omfatter analog og digital signalbehandling med tilhørende konstruktion af udstyr i forbindelse med eksempelvis afvikling af lytteforsøg. Sektionens virkeområde er undervisning og forskning samt forskellige former for formidling, såsom opbygning af demonstratorer, deltagelse i national og international standardisering og deltagelse i forskningsprojekter med parallel teknologiudvikling.

UNDERVISNING
Medarbejdere ved Akustik deltager aktivt på alle semestre afviklet af instituttet, idet akustik-relaterede projekter er velegnede fra første til sidste semester. Hovedvægten ligger naturligt inden for elektronik og signalbehandling, men også inden for datateknik og produkt- og design psykologi. Sektionen gennem en årrække tilbudt en engelsk-sproget masteruddannelse - M.Sc. in Acoustics - som et overbygningsforløb over nu 4 semestre. Der har over årene været en nogenlunde ligelig blanding af interne studerende fra signalbehandlingslinien og udenlandske studerende med lignende baggrund. Uddannelsen er forskningsbaseret og giver en bred indføring i akustik med fokus på signalbehandling, fysisk akustik, rum- og bygningsakustik, elektroakustik, psykoakustik, måleteknik og akustisk støj. Siden 2005 har sektionen desuden medvirket til udviklingen af uddannelsen indenfor Vibroakustik. Siden 2006 har sektionen været centralt involveret produkt- og design psykologi uddannelsen, hvor også andre aspekter end lyd vurderes, bl.a. eksperimentelt vha. psykofysiske forsøg.


FACILITETER
Undervisningen fremmes af, at sektionen råder over nogle af de bedste faciliteter inden for speciallaboratorier og elektroakustisk udstyr. Faciliteterne er også til glæde for den relativt store danske industri inden for akustik og elektroakustik. Laboratorieafsnittet indeholder to lyddøde rum (6,2 m x 5,0 m x 5,8 m mellem kilerne, nedre grænsefrekvens ca. 65 Hz, og et mindre på 4,1 m x 5,0 m x 4,5 m, nedre grænsefrekvens ca. 200 Hz), to standard lytterum (30 m2, i overensstemmelse med IEC 60268-13 og et større på 60 m2, i overensstemmelser med ITU-R BS.1116 til opstillinger iht. ITU-R BS.775-1), et audiometrirum (12m2, til audiometri iht. ISO 8253-1), infralydskabine (ombygget 2002), trykfeltskabine for lave frekvenser, virtual reality rum (53 m2, efterklang ca. 0,2 s, elektromagnetisk headtracking), efterklangsrum (200 m3, iht. ISO 354, ISO 3741 og ISO 3742), samt to lyttekabiner på hver ca. 10 m2. Alle rum er designet og indrettet, så der kan gennemføres lytteforsøg. Der er eksempelvis kontrolrum til opstilling af forsøgsafviklingsudstyr, mulighed for kamera-overvågning, samtaleanlæg, datastikforbindelser (fx til indhentning af svar), klimakontrol i alle målerum og opholdsfaciliteter til instruktion og pauser.

FORSKNING
Sektionens aktuelle forskningsaktiviteter omfatter: 1) den menneskelige lydopfattelse, herunder retnings- og afstandsopfattelse, høretærskler, styrkeopfattelse og audiometriske målinger, 2) virkningen af støj på mennesket, fx høreskader og genevirkning, 3) optage- og gengiveteknikker med særlig vægt på binaural teknik, 4) lydkvalitet, inkl. principper for vurdering af produktlyd og fidelity af gengivet lyd, og 5) computergenerering af naturtro lyd svarende til fiktive akustiske omgivelser, fx anvendt til interaktive virtual reality systemer. Metodisk arbejde indenfor psykometri, akustisk måleteknik, elektronik og signalbehandling udgør en integreret del af forskningsarbejdet.


Den væsentligste del af sektionens aktuelle forskning er knyttet til to strategiske indsatser: 1) rammeprogram for menneskets lydopfattelse med særligt henblik på anvendelse i elektroakustiske systemer, herunder aktiviteter vedrørende risiko for høreskader, audiometriske målinger og kalibreringsmetoder, genevirkning fra støj generelt og fra lavfrekvent støj i særdeleshed, karakteristika ved ørets overføringsfunktioner og deres betydning ved lokalisation, og 2) centerkontrakt for lydkvalitet, herunder aktiviteter vedrørende lydkvalitetsvurdering, identifikation af lydmæssige egenskaber, instrumentelle mål og deres akustiske korrelerede, såvel som anvendelse i forbindelse med produktlyd, lyddesign, og højkvalitets audio systemer. Programmerne er støttet af Forskningsrådet for Teknologi og Produktion og partnere.

Luk

Publikationer (614)

Aktiviteter (67)

Priser (2)

Mest anvendte tidsskrifter

Mest downloadede publikationer

Seneste aktiviteter og konferencer

ID: 315