Biomechanics

Organisationsprofil

Muskulo-skeletal modellering i AnyBody forskningsgruppen.

Gruppens aktiviteter er funderet i ekspertviden om numeriske og mekaniske metoder anvendt på biologiske systemer. Arbejdet er centreret om muskulo-skeletal modellering, som har ført til udvikling af the AnyBody Modeling System og dets tilhørende bibliotek af muskulo-skeletale modeller, men gruppen arbejder også med faststofmekaniske problemstillinger i både hårde og bløde væv. Gruppen har tætte forbindelser til Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi.

Typiske anvendelser af gruppens arbejde er indenfor sundhedsvidenskab, sport, genoptræning, produktudvikling og ergonomi, og eksempler er planlægning af ortopædkirurgiske indgreb, forebyggelse af tryksår, design af badmintonketsjere, analyse af teknikker i fodboldspark, design of tilpasning af kørestole, analyse af træthedsudvikling hos bilister og arbejdspladsdesign.

Luk

Publikationer (593)

Mest anvendte tidsskrifter

Mest downloadede publikationer

Seneste aktiviteter og konferencer

ID: 19254445