Center for Anvendt Filosofi

Organisationsprofil

Center for anvendt filosofi (CAF) har til formål at samle, organisere og videreudvikle forskning i anvendt filosofi på hele Aalborg Universitet og henvender sig derfor til forskere og undervisere på alle fire fakulteter.

"Anvendt filosofi" står for praktisk orienteret filosofi, hvor problemer i samfundets forskellige praksisfelter (fx sundhedsvæsen, økologi, uddannelse eller teknologi) er i centrum.

Anvendt filosofi er praktisk i den forstand, at filosofisk virksomhed skal ses i nær tilknytning til problemstillinger fra praksisfelter, og at vi ønsker at bidrage til løsning af problemer i disse praksisfelter. Kendetegnende for anvendt filosofi er, at en sådan forbinder en interesse for at bidrage til problemløsninger med analytisk skarpe og kritiske undersøgelser.

Forskningsleder: professor Antje Gimmler

Luk

Publikationer (876)

Aktiviteter (373)

Mest anvendte tidsskrifter

Mest anvendte forlag

Mest downloadede publikationer

Seneste aktiviteter og konferencer

ID: 74194264