Center for Design, Innovation og Bæredygtig Omstilling

Organisationsprofil

Se mere på vores hjemmeside: www.dist.aau.dk og www.cdist.dk

Omstillingen til et mere bæredygtigt samfund kræver at mange forskellige aktører i virksomheder, kommuner og i samfund får mulighed for at udvikle deres viden og kapacitet til at handle på nye måder. Det nye Center for Design, Innovation og Bæredygtig Omstilling ved Aalborg Universitet København har som sin vision at udvikle forståelser, redskaber og fremgangsmåder som gør det muligt for aktører at deltage i og lede omstillingen mod et bæredygtigt samfund. Centret vil fokusere sin forskning og formidling gennem en kombination af faglige indsigter i designprocesser, innovation og tilrettelæggelse af bæredygtige omstillinger i samfundet. Centret er en unik satsning – en af de største indenfor forskning i bæredygtig udvikling i Danmark. Det er etableret som et led i Aalborg Universitets nye satsning på et kreativt erhvervsorienteret udviklingsmiljø i Københavns Sydhavn. Den videre udvikling af centret vil ske i samspil med etablering af en bred kontaktflade med virksomheder, myndigheder og samfund indenfor forskning, innovation og uddannelse.

 

Luk

Aktiviteter (569)

Mest anvendte tidsskrifter

Mest anvendte forlag

Mest downloadede publikationer

Seneste aktiviteter og konferencer

ID: 72449239