Center for Forskning i Almen Medicin

Organisationsprofil

Forskningsenheden for Almen Praksis i Aalborg, Fonden for Almen Praksis og Klinisk Institut, Aalborg Universitet indgik i efteråret 2015 samarbejdsaftale om etablering af Center for Forskning i Almen Medicin ved Aalborg Universitet (CAM-AAU).

 

Formålet er, at have et fælles akademisk miljø til varetagelse af almenmedicinsk forskningsbaseret undervisning og forskning i almen praksis.

CAM-AAU dækker bredt over forskning i almen medicin og almen praksis, men har særligt fokus på forskning indenfor muskelskeletområdet hos både unge og voksne samt anvendelse af ny teknologi i almen praksis. Som eksempler på forskningsområder kan nævnes: behandling af patienter med rygsmerter, fascitis plantaris, knæsmerter hos unge og voksne, brug af ultralyd i almen praksis og opsporing af patienter med atrieflimmer.

Luk

Publikationer (122)

Aktiviteter (1)

Priser (1)

Mest anvendte tidsskrifter

Mest downloadede publikationer

Seneste aktiviteter og konferencer

ID: 240710522