Center for Læring i Organisationer

Ophørt. 31/12/2017. Afløst af Processer og Læring i Organisationer

Organisationsprofil

Forskningsområdet

CLIO er et forskningscenter under Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet. Centrets formål er at  drive forskning i lærings- og videnbaseret organisationsforandring, med fokus på samspillet mellem organisationsudvikling og læreprocesser, viden og undervisning. En særlig opmærksomhed er rettet mod læring, samt intervention og anden form støtte til læring, og mod implementering, evaluering og anvendelse af viden. Både som den finder sted inden for den enkelte organisation og inden for rammerne af inter-organisatoriske netværk. 

Leder af centret: Professor Erik Laursen

 

Forskningstemaer

Inden for dette felt sætter centeret særligt fokus på følgende temaer:

Implementering af viden i organisationer

Her forskes der i organisatoriske læreprocesser, hvor organisationer så at sige henter viden og kompetencer ’udefra’, i forsøg på at anvende den tilegnede viden til at opnå bestemte mål.  Både når dette sker gennem en direkte oversættelse og tilpasning af viden og færdigheder, som tidligere er bragt til anvendelse uden for organisationen, og når det sker  mere indirekte gennem en videreuddannelse af medarbejdere eller rekruttering af nye medarbejdere med givne kompetencer. I forbindelse med sidstnævnte knytter der sig en væsentlig forskningsmæssig problemstilling til transfer, dvs. til udforskningen af, hvordan kompetencer, tilegnet indenfor rammerne af formelle uddannelsesforløb, - omsættes og anvendes i organisationers praksis.

Temagruppe leder: Professor Erik Laursen

 

Evaluering og organisatorisk læringskapacitet

Genstandsfeltet er opbygning af evaluerings kapacitet i organisationer. Opbygning af evalueringskapacitet omfatter evalueringsprocesser, der inddrager ledere, medarbejdere og brugere med det formål at øge effekten af offentlige velfærdsydelser. Organisatorisk læring står centralt i denne tilgang. Desuden forskes i evaluering som fænomen med fokus på udviklingen i evalueringsmodeller og de metodologiske udfordringer, der følger af, at forskningen gennem evaluering møder praksis

Temagruppeleder: Professor MSO Hanne Kathrine Krogstrup.

 

Ledelsesudvikling og udvikling af det psykosociale arbejdsmiljø i organisationer

Denne temagruppe arbejder med to undertemaer:
 

1. Ledelsesudvikling

Temaet er her afgrænset til snævert at omhandle læring af ledelse i organisationer og udvikling af ledelseskompetencer, fx i samspil med eksterne udbydere af konsulentydelser, kurser og uddannelser. Til gengæld er det organisatoriske felt bredt og omhandler både ledelse af tværorganisatoriske samarbejder, fx offentlig-privat samarbejde, ledelse i både private og offentlige organisationer samt ledelse på alle niveauer i ledelseshierarkierne.

 

2. Udvikling af det psykosociale arbejdsmiljø

Fokus er her på organisatorisk læring i relation til de formelle og uformelle processer, der foregår i organisationer og som forandrer det psykosociale arbejdsmiljø. Det psykosociale arbejdsmiljø begribes for den subjektive håndtering af objektive arbejdskrav.

Temagruppe leder: Lektor Søren Frimann

Luk

Publikationer (768)

Aktiviteter (276)

Mest anvendte tidsskrifter

Mest downloadede publikationer

Seneste aktiviteter og konferencer

ID: 19792600