Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning

Organisationsprofil

Fagligt område

Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning udfører teoretisk og empirisk forskning i uddannelse. Uddannelse forstås som institutionaliserede programmer med henblik på at skabe læring og kompetenceudvikling. Uddannelsesprogrammer er ofte placeret i uddannelsesinstitutioner, men de kan også være placeret i arbejdslivet og andre dele af samfundslivet. Uddannelser analyseres dels ud fra de muligheder og begrænsninger, de giver for menneskers læring og udvikling, og dels ud fra deres indlejring i samfundsmæssige og politiske strukturer og processer på lokalt, nationalt og globalt plan.

Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning arbejder med alle typer uddannelse, herunder grundlæggende skoleuddannelser, erhvervsuddannelser, videregående uddannelser, voksenuddannelser og uddannelsesprogrammer i arbejdslivet. Desuden arbejdes med forsknings- og evalueringsmetoder i relation til feltet. Centeret udfører både grundforskning og anvendt forskning i uddannelse, herunder evaluerings- og udviklingsprojekter i samarbejde med forskellige eksterne partnere. 

Formål

  • styrke grundlaget for en uddannelsesforskning, som er både teoretisk velfunderet, empirisk forankret og kritisk
  • støtte gruppens medlemmer i deres forskningsarbejde, herunder bl.a. publicering, opsøgning af opgaver og finansieringskilder, nationale og internationale kontakter, sammenhæng mellem forskning og undervisning
  • medvirke til styrkelse af forskningen og forskningsmiljøet ved Institut for Uddannelse, Læring og Filosofi
  • understøtte forskningsprojekter, som udføres af gruppens medlemmer
  • bidrage til forskningsmiljøet for ph.d.-studerende

Forskningsgruppen leder: professor Palle Rasmussen

 

Luk

Publikationer (1593)

Aktiviteter (850)

Priser (6)

Mest anvendte tidsskrifter

Mest downloadede publikationer

Seneste aktiviteter og konferencer

ID: 4887929