CITS - Center for Intelligente Transport Systemer

Organisationsprofil

Forskning og viden

CITS er et forskningscenter, der har viden om ITS som sit fokusområde. Formålet med CITS er at fremme samarbejdet og vekselvirkningen mellem de relevante forskningsmiljøer på Aalborg Universitet og understøtte en intern vidensgenerering på forsknings- og uddannelsesområdet inden for ITS. Det er ambitionen, at CITS skal stå for planlægning af uddannelsesaktiviteter inden for ITS på universitetet.

Brobygning

Derudover er CITS også eksternt orienteret og koordinerer forskningsaktiviteter i samarbejde med virksomheder. Målet er at formidle og udveksle temaer, problemstillinger og resultater, så både universitet og erhvervsliv kan få tilført ny viden. Forskningssamarbejder mellem Aalborg Universitet, nordjyske virksomheder, offentlige myndigheder og organisationer inden for ITS står højt på dagsordenen.

En hovedaktivitet i CITS er formidling. Centret indsamler og formidler viden om aktiviteter og forskning inden for ITS. Det sker bl.a. gennem samarbejder med nationale og internationale ITS organisationer.

Luk

Publikationer (362)

Aktiviteter (1)

Mest anvendte tidsskrifter

Mest anvendte forlag

Mest downloadede publikationer

Seneste aktiviteter og konferencer

ID: 2500846