Danish GPS Center

Ophørt. 31/12/2013.

Organisationsprofil

Dansk GPS Center (DGC) blev etableret i 1996 som en selvstændig videnskabelig enhed på Aalborg Universitet. Centerets grundlæggende motivation er at følge, understøtte og præge den teknologiske udvikling inden for satellitbaseret positionering, og centeret har faglige rødder i landmåling, geodæsi, matematisk modellering og digital signalbehandling.

Et naturligt element i teknologisamfundet

Det globale positioneringssystem GPS giver mulighed for nøjagtig tid- og stedbestemmelse og har været en revolution inden for navigation, og i takt med at prisen på GPS modtagere falder og nøjagtigheden forbedres øges anvendelses mulighederne kraftigt. Udvidet med det kommende europæisk kontrollerede system kaldet Galileo vil den elektroniske positioneringsteknologi blive et naturligt element i teknologisamfundet, og man vil se produktoptimering og integration af denne teknologi i mange sammenhænge fremover - først og fremmest rettet mod infrastrukturelle og kommunikationsmæssige anvendelser.

Dansk GPS Center har som formål:

  • at følge udviklingen i satellitbaserede positioneringssystemer på systemniveau
  • at indsamle viden om de nyeste teknologier inden for GPS modtager udvikling
  • at opbygge en vidensbase af algoritmer og software til post processering af GPS data
  • at forske i og udvikle nye optimerede signalbehandlingsformer til processering
  • at opbygge netværk med henblik på vidensformidling
  • at assistere på faglig vis små og mellemstore industrielle virksomheder
  • at skabe og vedligeholde internationale kontakter på universiteter og virksomheder
  • at deltage i internationale forsknings- og udviklingsprojekter
  • at blive bekendt med og støtte fremkomsten af nye anvendelser af teknologien
  • at fremme interessen og forståelsen for positioneringsteknologi generelt.

Herudover er en hovedopgave at undervise på og have ansvaret for den engelsksprogede specialisering på master niveau, GPS Technology, som DGC tog initiativ til at oprette i 1999.

Læs mere på Dansk GPS Centers hjemmeside.

Luk

Publikationer (222)

Aktiviteter (6)

Mest anvendte tidsskrifter

Mest anvendte forlag

Mest downloadede publikationer

Seneste aktiviteter og konferencer

ID: 67054502