Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Forskningsprojekter

 1. REMAP: Restore motor function through robotic arm exoskeleton and brain computer interface

  Blicher, J., Bai, S. & Mrachacz-Kersting, N.

  01/02/201731/12/2021

  Projekter: ForskningForskningsprojekt

 2. Brugerinddragelse i udvikling og implementering af kommunale indsatser.

  Overgaard, C. & Petersen, K. S.

  01/12/201830/04/2019

  Projekter: ForskningForskningsprojekt

 3. Deltagelse i sociale aktiviteter for plejehjemsbeboere med demens

  Nielsen, D. K., Petersen, K. S., Vardinghus-Nielsen, H., Thuesen, J. & Trentham, B.

  01/03/201729/02/2020

  Projekter: ForskningPh.d.-stipendiat

 4. Veje ind i børne- og ungdomspsykiatrien

  Hansen, A. S. K.

  01/01/201831/12/2020

  Projekter: ForskningPh.d.-stipendiat

 5. MassIVE: Re-analysis of publicly available proteomics datasets

  Bennike, T. B.

  20/10/201601/03/2019

  Projekter: ForskningForskningsprojekt

 6. bridging life and disease in adolescents with ADHD and medical comorbidity

  Enggaard, H., Jørgensen, R., Lauritsen, M. B., Laugesen, B. & Zoffmann, V.

  01/05/201730/04/2020

  Projekter: ForskningPh.d.-stipendiat

 7. High Speed Ultrasound in Cardiology

  Rukundo, O.

  01/03/2018 → …

  Projekter: Forskning

 8. Neutrophil granulocytes and neutrophil extracellular traps in autoimmune diseases

  Bennike, T. B., Birkelund, S., Stensballe, A. & Nielsen, M. L.

  Lundbeckfonden, Carlsbergfondet, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal

  01/01/2014 → …

  Projekter: Forskning

 9. E-sundhedsobservatoriet

  Nøhr, C., Andersen, S. K. & Bertelsen, P. S.

  01/01/2009 → …

  Projekter: Forskning

 10. Development of International Standard Outcomes Measurement Data Set for Diabetes

  Skovlund, S.

  01/11/201728/12/2018

  Projekter: AndetKonsortiumprojekt

 11. Shared Oral Care. Improvement of Oral Care in Insitutionalized Elderly in Aalborg Municipality

  Aagaard, K., Overgaard, C., Bøggild, H., Hartmann, L. G., Bagger, M. & Hede, B.

  01/02/201731/01/2019

  Projekter: Forskning

 12. SEPSYS: Identification of metabotypes in critically ill patients with sepsis - a translational systems medicine approach ("SEPSYS")

  Pielmeier, U. S., Andreassen, S., Elke, G., Kaleta, C. & Rosenstiel, P.

  01/09/201731/12/2020

  Projekter: ForskningForskningsprojekt

 13. "WorkIn3D" - Udvikling af applikation til stillesiddende kontor arbejdere

  Pielmeier, U. S., Johansen, T. H. & Lassen, L. E. T.

  01/04/201631/12/2016

  Projekter: Forskning

 14. Arbejdsskader indenfor fiskeri og fiskeindustri i Grønland

  Bønløkke, J. H., Omland, Ø., Sigsgaard, T., Rasmussen, K., Ebbehøj, N. E. & Carstensen, O.

  01/06/201631/12/2018

  Projekter: ForskningForskningsprojekt

 15. Kardiel Resynkronisering

  Graff, C.

  01/03/2016 → …

  Projekter: Forskning

 16. TeleCare Nord Hjertesvigt

  Cichosz, S. L.

  01/08/201601/08/2018

  Projekter: Forskning

 17. Atrieflimmer

  Graff, C.

  01/09/2012 → …

  Projekter: Forskning

 18. Biokemiske markører

  Christensen, P. A. & Handberg, A.

  01/01/2016 → …

  Projekter: Forskning

 19. Big data

  Christensen, P. A., Nielsen, C. G., Andersen, S. L. & Lykkeboe, S.

  01/01/2015 → …

  Projekter: Forskning

 20. Anvendt biokemi

  Christensen, P. A.

  01/01/2015 → …

  Projekter: Forskning

 21. Inno-SE: Innovationsnetværket Smart Energy

  Blaabjerg, F., Jørgensen, C. & Christiansen, A. T.

  Styrelsen for Forskning og Innovation

  01/07/201430/06/2018

  Projekter: ForskningVidensoverførsel

 22. Bevica Center for NeuroEngineering Solutions in Stroke Rehabilitation

  Andersen, O. K., Jensen, W., Jørgensen, H. R. M., Moeslund, T. B., Mrachacz-Kersting, N., Nielsen, J. F., Petrini, L., Spaich, E. G., Modrau, B., Svaneborg, N., Larsen, B. & Knudsen, G. H.

  01/09/201431/08/2019

  Projekter: Forskning

 23. Clinical presentation of coarctation of the aorta in infants

  Pedersen, L., Ellefsen, H. A. & Ebbesen, F.

  01/09/201528/01/2016

  Projekter: Forskning

 24. O4C: Open4Citizens. Empowering citizens to the make meaningful use of open data

  Morelli, N., De Götzen, A., Mardare, D. N., Torntoft, L. K., Concilio, G., Molinari, F., Mulder, I., Kun, P., Jaskiewicz, T., Aguilar, M., Edman, T., Falk, P., Pedersen, J. S. & Jensen, K.

  01/01/201630/06/2018

  Projekter: Forskning

 25. Professsionsetiske vurderinger i sundhedssektoren

  Telléus, P. K. K.

  01/07/201501/07/2017

  Projekter: Forskning

 26. RICHFIELDS

  Lassen, A. H., Mikkelsen, B. E. & Vestergaard, A.

  01/10/201530/09/2018

  Projekter: Forskning

 27. Åben dialog

  Aagaard, J.

  01/01/2014 → …

  Projekter: Forskning

 28. Medicine and Health Education

  Du, X. & Shi, J.

  01/01/2010 → …

  Projekter: Forskning

 29. Behandling af danske veteraner med PTSD med Prolonged Exposure Therapy

  Søndergaard Jensen, B., Aagaard, J. & Vuust, P.

  01/01/2014 → …

  Projekter: Forskning

 30. Psykometrisk monitorering ved start, afslutning og opfølgning af henviste til PTSD Klinikken, inklusive prædiktorer for outcome

  Stougaard Nielsen, M., Søndergaard Jensen, B., Gottlieb, G., Aagaard, J. & Elklit, A.

  01/01/2014 → …

  Projekter: Forskning

 31. Prædiktorer for og udviklingen i dødelighed i voksenpsykiatrien efter kontakt til Modtagelsen

  Aagaard, J., Merinder, L., Foldager, L. & Buus, N.

  01/01/2014 → …

  Projekter: Forskning

 32. Netværksfamilier. Kasus-kontrolundersøgelse med to års opfølgning

  Aagaard, J. & Væggemose, U.

  01/01/2014 → …

  Projekter: Forskning

 33. MultiplexBCT

  Pape-Haugaard, L., Hejlesen, O. & Samson, L. L.

  01/10/201201/06/2016

  Projekter: Forskning

 34. Inquiry Based Learning in Physical Education

  Østergaard, L. D. & Stidsen, P. R.

  05/08/201324/01/2014

  Projekter: Forskning

 35. Gastrointestinal biomarkers

  Stensballe, A., Andersen, V., Bennike, T. B. & Birkelund, S.

  01/09/201431/08/2016

  Projekter: Forskning

 36. Heartsafe

  Bhuiyan, T. A.

  16/01/201231/08/2015

  Projekter: Forskning

 37. Lifeline

  Hansen, J. & Dremstrup, K.

  01/10/201230/09/2014

  Projekter: Forskning

Forrige 1 2 Næste