DOL - Didaktik & Organisatorisk Læring

Ophørt. 01/05/2008.

Organisationsprofil

DOL - Didaktik & Organisatorisk Læring

NB! Forskningsgruppen DOL er i 2008 reorganiseret som Enhed for Forskning i Læringsmiljøer. Nedenstående beskrivelse refererer til gruppens arbejde indtil 2008.

I forskningsgruppen DOL - Didaktik & Organisatorisk Læring beskæftiger vi os med  samspillet mellem sociale kontekst  og voksnes deltagelse i undervisnings- og læringsforløb.

De tre nøglebegreber i gruppens faglige aktiviteter er læring, didaktik og organisation. Vi sætter fokus på undervisning og læring i relation til organisationers målrettede forandring.

Et vigtigt tema er samspillet mellem undervisning  og læring i henholdsvis en 'skole-' og en  arbejdspladssammenhæng, hvor vi specielt studerer samspillet mellem  formel uddannelse og arbejdspladslæring.

 Øvrige nøgleord for forskningsgruppens tilgang til forskningsfeltet er organisationsudvikling, innovation, projektorganiseret undervisning samt IT-baserede teknologiers betydning for læring, undervisning og organisatorisk forandring. 

Gruppens  forskningsområder ligger hovedsagelig inden for fem felter:

  • Samspillet mellem undervisning og læring  i arbejdsorganisationer, samt mellem universitetsundervisning og arbejdspladslæring.
  • Undervisning i relation til nyere, eksperimenterende og innovative undervisningsformer, herunder videreudvikling af den projektorganiserede undervisningsform, samt anvendelse af it-baseret teknologi i undervisningen.
  • Undervisning og læring i relation til målrettet organisationsudvikling
  • Almen teoriudvikling inden for områderne læring, didaktik, organisation og ledelse.
  • Samspil  mellem deltagelse i undervisning  og social - samt kulturel differentiering.
Luk

Publikationer (67)

Aktiviteter (16)

Mest anvendte tidsskrifter

Mest downloadede publikationer

Seneste aktiviteter og konferencer

ID: 4703658