EDGE - Equality, Diversity, GEnder

Organisationsprofil

 

Nyt Videncenter for Køn, Ligestilling og Diversitet

 

Aalborg Universitet opretter i et samarbejde mellem Humanistisk og Samfundsvidenskabeligt Fakultet pr. 1. juni 2011 et nyt Videncenter for Køn, Ligestilling og Diversitet, placeret ved Institut for Kultur og Globale Studier. Formålet med Videncenteret er at løse større forsknings- og evalueringsopgaver i forhold køn, ligestilling og diversitet. Det skal bidrage til at udbygge samarbejdet mellem FREIA og forskningsgrupper, der arbejder med ligestilling og diversitet på AAU.

 

Centret har en bred tværfaglig forskningsprofil, der omfatter forskellige faglige kompetencer og dækker aktuelle forskningsfelter. Centret bygger på et princip om mange og åbne samarbejdsrelationerne på tværs af AAU, med forskningsmiljøer ved andre institutioner, samt med eksterne interessenter og opdragsgivere.

 

Det nye videncenter skal kombinere varetagelsen af forsknings-, formidlings- og udviklingsopgaver og skal initiere og på given foranledning koordinere tværgående initiativer ift. forskningsopgaver på AAU, på nationalt og på europæisk niveau.

 

Centret skal:

 

  • Foretage analyser og forskning på eget initiativ på basis af centrale samfundsmæssige problemstillinger relateret til køn, ligestilling og diversitet.
  • Foretage evaluerings- og udredningsarbejde på basis af opfordring fra private og offentlige aktører.
  • Initiere og evt. koordinere forskningsstrategiske opgaver, herunder samarbejde mellem forskningsgrupper om ansøgninger af større tværfaglige forskningsrådsprojekter.
  • Foretage uafhængige analyser i forlængelse af EU-direktivets (2002/73/EF) bestemmelser om behovet for oprettelse af et uafhængigt organ til undersøgelse af forskelsbehandling af mænd og kvinder.
Luk

Publikationer (172)

Aktiviteter (183)

Priser (1)

Mest anvendte tidsskrifter

Mest anvendte forlag

Mest downloadede publikationer

Seneste aktiviteter og konferencer

ID: 52655522