Energiplanlægning

Organisationsprofil

Forskningsområde

Forskningsgruppen for Energiplanlægning arbejder med vedvarende energi i et tværfagligt perspektiv. Forskningsområdet er energiplanlægning generelt, med særligt fokus på tekniske og geografiske forhold, f.eks. energisystemanalyse, samt økonomiske og institutionelle aspekter, som feasibility-studier og offentlig regulering set i lyset af teknologisk udvikling.

Energiplanlægning i praksis

I praksis omfatter forskningsgruppens arbejde:

  • Formulering af strategier for energibesparelser, brugen af vedvarende energikilder og kraftvarmeproduktion
  • Udarbejdelse og analyse af specifikke planer for integrationen af vedvarende energi og kraftvarme
  • Udvikling af computerprogrammer til planlægning af kraftvarmeinvesteringer
  • Design og brug af analytiske modeller af lokale og nationale energisystemer
  • Involvering i udarbejdelsen og implementeringen af dansk energipolitik.

Uddannelse

Forskningsgruppen har det primære ansvar for Kandidatuddannelsen i Energiplanlægning (Sustainable Energy Planning and Management). Desuden er forskningsgruppen involveret i Ph.d.-uddannelse under Den Teknisk-Naturvidenskabelige Ph.d.-skole på Aalborg Universitet.

Luk

Publikationer (504)

Aktiviteter (191)

Forskningsprojekter (72)

Mest anvendte tidsskrifter

Mest downloadede publikationer

Seneste aktiviteter og konferencer

ID: 5026579