Foodscapes, Innovation og Netværk

Ophørt. 31/08/2018.

Organisationsprofil

Forskningsgruppen, ”Foodscapes, Innovation og Netværk (FINe)” arbejder med forskning inden for mad, måltider, sundhed og fødevaresystemer. Med afsæt i det internationale Food Studie forskningsmiljø inddrages alle aspekter i værdikæden ”fra jord til bord på et bæredygtigt grundlag”.

FINE FORSKER I FOODSCAPES

Begrebet Foodscapes (fødevarelandskaber) står centralt i forskningsgruppens arbejde; det dækker over at et helhedsperspektiv på mødet mellem mennesker, organisatoriske strukturer, fysiske rammer og teknologi efter vore erfaringer er afgørende, hvis innovationsprocesser og interventioner skal have en blivende effekt; det gælder uanset om der er tale gennemslagskraft i nye måltids- og fødevareløsninger, bæredygtig omstilling eller sundhedsfremmende initiativer.

Gennem et omfattende og tæt samarbejde med andre nationale og internationale forskningsmiljøer sikrer vi, at vi altid kan inddrage opdateret relevant viden i vores forskning.

Vores forankring i Food Studies-traditionen indebærer, at vi konsekvent tager udgangspunkt i at fødevareproduktion og -forbrug må fortolkes i en fysisk kontekst, der udover det rent naturvidenskabelige perspektiv også må inddrage såvel kulturhistoriske, som sociologiske aspekter. Vores forskning hviler derfor på såvel sociotekniske-, samfunds- og naturvidenskabelige tilgange under anvendelse af såvel kvalitative og kvantitative data.  

I vores FoodscapeLab kan forskere, studerende og ”kitcheneurs” i fællessskab idegenerere og udvikle  nye mad- og måltidsløsninger med fokus på kreativitet, design, gastronomi og sundhed.

KANDIUDATUDDANNELSE I INTEGREREDE FØDEVARESTUDIER

FINe står for den tværfaglige kandidatuddannelse i Integrerede fødevarestudier med fokus på fødevaresystemer, fødevaredesign og folkesundhedsernæring, der siden september 2012 er blevet udbudt på Aalborg Universitets København-campus i Sydhavnen.

Luk

Publikationer (160)

Aktiviteter (117)

Priser (1)

Mest anvendte tidsskrifter

Mest anvendte forlag

Mest downloadede publikationer

Seneste aktiviteter og konferencer

ID: 48486704