Forskning i undervisning og uddannelseskulturer

Ophørt. 31/12/2017. Afløst af Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning

Organisationsprofil

Forskningsgruppen tager primært udgangspunkt i studier af undervisningens mikro-niveau på alle uddannelsesniveauer. På mikroniveau studeres særlig interaktion, kommunikationsbetingelser, relationer og de undervisningskulturer, der viser sig. Det sker bl.a. med henblik på at begribe samspillet mellem undervisningens praksis og de institutionelle og samfundsmæssige vilkår, og studere betingelser for undervisningsmæssige innovationer.

Metodisk lægges der i gruppen vægt på kvalitative metoder, bl.a. etnografiske feltstudier og aktionsforskning, som knytter forskningen tæt til udviklingsprojekter, konkrete undervisningsforandringer etc. Forskergruppens medlemmer driver forskning i tilknytning til undervisning i folkeskolen, i gymnasieskolen, på mellemlange, videregående uddannelser på universiteterne. Sigtet er at opbygge viden om og udfordre de eksisterende uddannelseskulturer, som sætter rammerne for undervisningen,

Relationer, interaktionsbetingelser, kommunikation og mulighed for deltagelse i forskellige uddannelses- og læringsmiljøer er genstand for forskning, i nationalt såvel som internationalt perspektiv. Med læringsmiljø og uddannelseskulturer som omdrejningspunkt søger FIUs forskere større forskningsmæssig viden om forandringer i disse.

Læringsmiljø og uddannelseskultur:

  • Hvordan iagttager vi samspillet mellem disse to størrelser?
  • Hvordan opstår forandringer i læringsmiljøet, såvel planlagte som ikke planlagte?
  • Hvordan inddrages ”brugere”/”borgere” i disse processer?

 

 

Agenter i læringsmiljøet:

 

  • Kulturbærere og kulturskabere, herunder inddrages af køn som et parameter i forhold til uddannelsesvalg, uddannelseskultur, og deltagelse.

 

 

Didaktik i bred forstand:

 

  • Hvilke opfattelser af læring, undervisning og undervisningsmetoder afspejles i didaktikken, teoretisk som praktisk. Hvordan afspejles det i forskellige uddannelseskulturer, lovgivningsmæssigt og som normsætter?

I FIU er det et hovedanliggende at opsøge viden, der i et kultur-, didaktisk-, lærings- og køns-perspektiv kan være med til at definere, hvad et læringsmiljø er, hvordan det skabes, opretholdes, og forandres.

 

 

FIU er ikke et rådgivningsorgan i innovations- og udviklingsprocesser i uddannelsessektoren, men FIU er på den anden side løbende igangsættere af innovations- og udviklingsprocesser i uddannelsessammenhænge med henblik på at indsamle og opnå større viden herom.

For at indfri FIUs strategiske mål, foretages der empirisk forskning af forskellig karakter. FIUs forskere er i stor udstrækning involveret i forskning der baseres på kvalitative og -interaktive forskningsmetoder.

FIUs kernekompetencer

Forskerne i gruppen forsker i uddannelsessystemet ud fra følgende kerneområder:

  • Kreativitet og innovation
  • Læringsmiljø
  • Uddannelseskultur
  • Køn
  • Didaktik og curriculum

Forskningsgruppens leder: Lektor Birthe Lund

Luk

Publikationer (628)

Aktiviteter (361)

Forskningsprojekter (94)

Mest anvendte tidsskrifter

Mest downloadede publikationer

Seneste aktiviteter og konferencer

ID: 8344570