Forskningscenter for etik i praksis

Organisationsprofil

Center for etik i praksis (ETIK) danner ramme om forskning i anvendelsesorienteret etik på Aalborg Universitet. Centret har særligt fokus på etikkens frontområder, hvor nye problemstillinger er dukket op som følge af markante ændringer i de seneste årtier.

Center for etik i praksis har til formål at etablere et forum for integration af etik og videnskab og samtidig gøre det muligt at gøre den etiske undervisning forskningsbaseret. Centrets forskning skal bl.a.

  • udvikle og vurdere etiske argumenter – især på de nye frontområder
  • foretage empiriske undersøgelser af fungerende etiske tilgange – specielt på områder med kontroversielle problemstillinger
  • vurdere, udvikle og teste procedurer for etisk stillingtagen
  • optegne lange linjer i etiske problemstillingers udvikling.

Centret vil også kunne fungere som sparringspartner for både virksomheder og organisationer og medvirke ved udviklingen af offentlig regulering, af etiske politikker eller af specifikke professionskodekser.

Forskningscenter i Anvendt Etik ledes af en styregruppe, med professor Finn Arler som daglig leder.

Luk

Publikationer (381)

Aktiviteter (321)

Mest anvendte tidsskrifter

Mest anvendte forlag

Mest downloadede publikationer

Seneste aktiviteter og konferencer

ID: 68656401