Forskningscenter for etik i praksis

Organisationsprofil

Forskningscenter i Anvendt Etik skal danne ramme om den etiske forskning, der finder sted på Aalborg Universitet. Der vil være særligt fokus på etikkens nye frontområder, hvor nye problemstillinger er dukket op som følge af markante ændringer de seneste årtier. Forskningscenteret vil i første omgang især prioritere områderne miljøetik, medicinsk etik og IKT-etik.

Hertil vil Forskningscenter i anvendt etik efter aftale med miljøerne komme arbejde med bl.a. business etik og tekniketik.

 Forskningscenter i anvendt etik får flere opgaver:

 • Centret skal overordnet set etablere et forum for integration af etik og videnskab
 • Centret skal udvikle nye etiske tilgange med fokus på områder, hvor traditionelle tilgange ikke længere slår til uden tilpasninger og omfortolkninger
 • Centret skal være hjemsted for empiriske undersøgelser af fungerende etiske tilgange og disses forudsætninger, specielt på områder med kontroversielle      problemstillinger
 • Centret skal afprøve muligheder for at udvikle og gennemteste procedurer for etisk stillingtagen, hvor det måtte være relevant
 • Centret skal optegne brede linjer i udviklingen med fokus på de etiske problemstillinger
 • Centret kan på specifikke områder fungere som sparringspartner for både      virksomheder og organisationer (inkl. AAU), og kan indgå i dialog med      forskellige myndigheder i forbindelse med offentlig regulering
 • Centret kan på forskellige niveauer medvirke i udviklingen af etiske politikker, ligesom det kan medvirke ved udarbejdelsen af specifikke professionsetikker på      områder, der berører centrets kerneområder.

Der er bred interesse for at inddrage etiske overvejelser i universitetets uddannelser. AAU har gode forudsætninger for at relisere dette, bl.a. gennem sin pædagogiske model. Tilstedeværelsen af et tværfakultært forskningscenter vil muliggøre, at den etiske Undervisning i højere grad kan blive forskningsbaseret.

Forskningscenter i Anvendt Etik ledes af en styregruppe, med lektor Finn Arler som daglig leder.

Luk

Publikationer (283)

Aktiviteter (253)

Mest anvendte tidsskrifter

 • Kristeligt Dagblad

  ISSN'er: 0904-6054

  Kristeligt Dagblad A/S, Danmark

  Tidsskrift

 • Salt

  ISSN'er: 0907-0974

  Mediefabrikken, Danmark

  Tidsskrift

 • American Journal of Bioethics

  ISSN'er: 1526-5161

  Yderligere søgbare ISSNs (Elektroniske): 1536-0075

  Routledge, USA

  Tidsskrift

 • Synthese

  ISSN'er: 0039-7857

  Yderligere søgbare ISSNs (Elektroniske): 1573-0964

  Springer Netherlands, Holland

  Tidsskrift

 • Ugeskrift for Laeger

  ISSN'er: 0041-5782

  Yderligere søgbare ISSNs (Elektroniske): 1399-4174

  Almindelige Danske Laegeforening, Danmark

  Tidsskrift

Mest anvendte forlag

Mest downloadede publikationer

Seneste aktiviteter og konferencer

ID: 68656401