Forskningsgruppen - Privatret

Organisationsprofil

Forskningsgruppen indenfor formueret koordineres af professor MSO Carsten Munk-Hansen. 

Gruppen er centreret og tematiseret omkring de forskellige grene af privat- og formuret. Gruppens forskning omfatter både klassiske formueretlige discipliner som forbrugerret, markedsret, persondataret og immaterialret. Hertil kommer selskabsret og familie- og arveret.

Luk

Publikationer (115)

Aktiviteter (48)

Mest anvendte tidsskrifter

Mest anvendte forlag

Mest downloadede publikationer

Seneste aktiviteter og konferencer

ID: 254674607