Forskningsgruppen for Geoinformation og Mediteknologi

Ophørt. 01/01/2009.

Organisationsprofil

Forskningsgruppen forsker i samspillet mellem digital geoinformation på den ene side og fysisk planlægning, areal- og ejendomsforvaltning samt trafikplanlægning på den anden side.
Dette fagområde er i klassisk forskning benævnt GIS - "Geografiske Informations Systemer" eller "Geographical Information Science", men etableres i denne faggruppe under betegnelsen "GIM - Geografisk Information og Medieteknologi.

Det sidste "M" i forkortelse skal forstås således at fagområdet også omfatter begreber som Management, Modelling, Mapping og Multimedia, herunder visualiseringsteknologier og Virtual Reality. "M" i faggruppebetegnelsen er tillige knyttet til "medieteknologi" for at understrege, at det er en særlig opgave at have forskningsmæssig fokus på teknoligiudviklingen i tilknytning til fangst, lagring, analyse og anvendelse og distribution af geoinformation.

Udviklingen af geoteknologier indebærer en vedvarende IT-paradigmaudvikling for stedbestemt information og som følge heraf et stort forskningsbehov og teoriudvikling for at sikre højniveau-undervisning i de mest moderne teknologier på geoinformationsområdet.

Faggruppen har et fælles fokusområde med brug medieteknologi til udvikling og organisering af virtuelle forskningsbaserede læringsmiljøer i tilknytning til faggruppens undervisningsaktiviteter.

Forskningsfokus er ejendoms- og arealforvaltning, fysisk planlægning og trafikplanlægning og indenfor disse IT-aspekter fra hjemmel, beslutningsstøtte, design og visualisering.

Luk

Publikationer (445)

Aktiviteter (72)

  • Kortdage 2011

    Aktivitet: Foredrag og mundtlige bidragForedrag og præsentationer i privat eller offentlig virksomhed

  • Kortdage 2011

    Aktivitet: Foredrag og mundtlige bidragForedrag og præsentationer i privat eller offentlig virksomhed

  • Kortdage 2011

    Aktivitet: Foredrag og mundtlige bidragForedrag og præsentationer i privat eller offentlig virksomhed

Mest anvendte tidsskrifter

Mest downloadede publikationer

ID: 473