Forskningsgruppen for Trafiksikkerhed

Organisationsprofil

Forskningsgruppeleder
Harry Lahrmann

Forskningsgruppen er tilknyttet Sektionen for Veje, Trafik og Transport.

Forskningsgruppens fokus er vejenes trafiksikkerhed bredt. Vi har fokus på såvel vejens, trafikantens og køretøjets rolle i trafiksikkerhedsarbejdet, ligesom bedre ulykkesdata og arbejdet med surrogater for ulykker ligger centralt i gruppens arbejde. Vores tilgang til trafiksikkerhedsarbejdet er tværfaglig og spænder fra ingeniørens arbejde med sikre vejudformninger og udvikling af sikre køretøjsteknologier over statistikerens analyse af store datamængder og registerstudier til sociologens analyse af moralske normer, holdninger og adfærd.

Metodemæssigt arbejder vi blandt andet med interventionsstudier, registerstudier, kvalitative interview- og observationsstudier og deskriptive undersøgelser af vejes, trafikanter og køretøjers trafiksikkerhed – herunder kohorte studier. Vi arbejder også med opstilling af ulykkesmodeller for det forventede antal ulykker på veje.

Luk

Publikationer (269)

Aktiviteter (4)

Mest anvendte tidsskrifter

Mest downloadede publikationer

Seneste aktiviteter og konferencer

ID: 267002705