Forskningsgruppen for Vejmodellering

Organisationsprofil

Forskningsgruppeleder
Erik Kjems

Forskningsgruppen er tilknyttet Sektionen for Veje, Trafik og Transport.

Vejmodellering dækker bredt over vejens tilblivelse og indeholder alle elementer, som kan knyttes til en vej, både over og under jorden. Gruppens forskning bevæger sig især inden for den virtuelle beskrivelse af vejen, idet vejen som udgangspunkt modelleres i CAD og modelleringsværktøjer med det mål for øje at danne grundlag for en egentlig objektorienteret virtuel anvendelse i bl.a. det, der hedder Building Information Modelling (BIM).

Senest har gruppen arbejdet med konceptet Digital Twin, som har til formål at skabe det digitale grundlag for den videre automatisering f.eks. i forbindelse med Smart City, ITS i transporten og mange andre tiltag. Digital Twin søger at skabe en virtuel verden med det udgangspunkt, at ethvert fysisk objekt skal repræsenteres digitalt som et virtuelt objekt. En gren af denne teknologi er Augmented Reality (AR), som er udpeget til at være det medie, der skal håndtere en fremtidig ”Google søgemaskine” direkte på stedet med overlejret information tilgængelig direkte i marken. Denne teknologi bliver uundværlig i håndtering (herunder drift og vedligehold) af den fysiske infrastruktur i fremtiden.

Luk

Publikationer (196)

Aktiviteter (31)

Forskningsprojekter (18)

Mest anvendte tidsskrifter

Mest downloadede publikationer

Seneste aktiviteter og konferencer

ID: 267068716