Forskningsgruppen i Sundhed, Organisation, Uddannelse og Læring (SOUL)

Organisationsprofil

SOUL (Sundhed, Organisation, Uddannelse og Læring) er en forskningsgruppe under Institut for Læring og Filosofi. I SOUL arbejder vi med analyser af relationer mellem stat, organisationer, institutioner, professioner og borgere, særligt ift. sundhedsområdet, rehabilitering og sundhedsprofessionerne, både i forhold til offentlige, private og frivillige organisationer. Gruppens medlemmer er særligt aktive i kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser.

Vi interesserer os for, hvordan viden, færdigheder og kompetencer skabes og genskabes, og hvilke betydninger dette har for samfundets institutioner og for demokratiske processer. Der forskes således i forskellige læringskontekster og praksisformer, hvor individer indgår i organisatoriske og samfundsmæssige sammenhænge.

Gruppens medlemmer er skarpe på at koble teoretisk og metodisk refleksion i forhold til materialitet, teknologi, krop og viden, samt i forhold til konkrete empiriske undersøgelser af formel og informel uddannelse, professioner, patienter/pårørende, ekspertise eller ledelse.

Vores forskning i gruppen sigter mod at kvalificere den offentlige debat om velfærdsstatens udvikling; at tilvejebringe viden om forudsætningerne for lighed i globale og lokale kontekster, samt at forstå og styrke organisationers lærings- og forandringskapacitet.

Leder af SOUL: professor Kristian Larsen

Luk

Publikationer (353)

Aktiviteter (261)

Forskningsprojekter (17)

Mest anvendte tidsskrifter

Mest downloadede publikationer

Seneste aktiviteter og konferencer

ID: 226803937