Higher Education Research Unit

Organisationsprofil

Leder af forskningsenheden HERU er lektor Lone Krogh
lkr@learning.aau.dk

FORMÅL

Higher Education Research Unit (HERU) er en forskningsenhed ved Institut for Læring og filosofi, der har fokus på de videregående uddannelser set i såvel et internationalt og globalt perspektiv, som nationalt og lokalt perspektiv.

Forskningsenheden ønsker at skabe forskningsmæssigt grundlag og visioner for udvikling af uddannelser og undervisning, og således også medvirke til at sikre fortsat udvikling af regionens institutioner, organisationer og arbejdspladser. Dette indebærer forskning i uddannelse og undervisning til unge med diverse baggrunde og forudsætninger (socialt, kulturelt og kønsmæssigt).  

MEDLEMMER

Forskningsenheden samler medlemmer fra institut for Læring og Filosofi samt øvrige institutter ved universitetet og fra UCN, og samarbejder med forskere og praktikere ved engelske, nordiske og baltiske universiteter. Forskningsenheden tilstræber således at skabe en samlende enhed om forskning inden for de videregående uddannelser med deltagelse af medlemmer, der har de videregående uddannelser som centralt forskningsperspektiv, og kan derved bidrage til at skabe et forskningsmæssigt grundlag for kvalificeringen af universitets undervisere, bl.a. via de aktiviteter, der udbydes i regi af AAU Learning lab.

TEMAER

Universiteterne og øvrige videregående uddannelser har de seneste år undergået store forandringer og forventes at spille en central rolle i den samfundsmæssige udvikling i gunstig retning. Særligt er der øget fokus på kvaliteten og relevansen af uddannelserne og undervisningen, herunder ikke mindst transfer-problematikken i samspillet mellem uddannelsesinstitutionerne og aftagervirksomheder – og organisationer. 

Effektivisering af uddannelserne og de studerendes gennemførelsestider er ligeledes et centralt politisk og økonomisk paramter.  Forskningsenheden ønsker at dokumentere forskning, som bryder med herskende diskurser om at effektivisering er lig med at speede processer op henimod en diskurs, der siger, at  effektivisering er lig med at ændre grundlæggende ved organiseringen af undervisningen og i relatonen mellem de studerende. – som erfaringsmæssigt oftest har langt flere ressourcer og ønsker i retning af at levere en stor og kvalificeret indsats, hvis de kan se meningen med det,  – og dermed i samarbejde med underviserne skabe fagligheder og visioner for fremtiden, - der styrker samfundet og dets arbejdspladser. 

Forskningen i HERU har dermed fokus på en og samme tid at indfange udviklingstendenser og undersøge, hvorledes man ved de videregående uddannelser forsat kan uddanne bachelorer og kandidater, der besidder såvel faglige kvalifikationer og kompetencer på højt niveau som kompetencer af mere generel, innovativ og personlig karakter (de s.k. transversale kompetencer), der gør dem  i stand til at kunne medvirke i en fortsat udvikling af samfundets regionale erhvervsliv, institutioner og organisationer. 

I forskningen inddrages perspektiver fra forskellige fag, professioner og politikområder,  herunder forskning, der inddrager perspektiver fra instituttets øvrige forskningsgrupper, - Ikke mindst fra grupperne om uddannelsesforskning, didaktik og læring, organisatorisk læring og PBL research unit. På den måde vil forskningen omfatte udviklingstendenser på det samfundsmæssige og organisatoriske plan samt på mikroplan,  bl.a. inddragende forskningserfaringerne fra den problembaserede læringsmodel med implikationer for andre typer læringsaktiviteter, assessment forskning, nye samarbejdsformer, co-creation, art-based teaching mv.

MÅL

 • Generelt, styrkelse af forskning i de videregående uddannelser i feltet mellem samfundsmæssig udvikling, organisationsudvikling og udvikling af uddannelser og undervisning ved institutionerne (offentlig og privat)
 • Forskning i didaktik og læring inden for konteksten af de videregående uddannelser
 • Forskning i de problembaserede princippers relevans og muligheder i forhold til øvrige undervisningsaktiviteter
 • Medvirke i udviklingen af det kreative og lærende universitet  i skabelsen af en bæredygtig fremtid.
 • Styrkele af den forskningsbaserede universitetspædagogik - og didaktik, herunder relevant inddragelse af kreative metoder og IT i styrkelsen af læringen.
 • Styrkelse af nye og innovative undervisnings- og læringsmetoder med fokus på høj faglighed, samarbejde og innovation
 • Styrke undervisning, der sikrer en veluddannet akademisk arbejddkraft til regionens  institutioner og arbejdspladser – og som kan medvirke i skabelsen af et erhvervsliv og nye arbejdspladser på et bæredygtigt niveau i konkurrencen på det internationale marked
 • Styrkelse af forskningen i bedømmelesmetoder/assessment.
Luk

Publikationer (629)

Aktiviteter (246)

Mest anvendte tidsskrifter

 • Nordic Studies in Education

  ISSN'er: 1891-5914, 0901-8050

  Yderligere søgbare ISSNs (Elektroniske): 1891-5949

  Universitetsforlaget AS, Norge

  Tidsskrift

 • Organizational Aesthetics

  ISSN'er: 2168-8575

  Yderligere søgbare ISSNs (Elektroniske): 2168-8575

  The Art of Management and Organization, USA

  Tidsskrift

 • Folkeskolen

  ISSN'er: 0015-5837

  Yderligere søgbare ISSNs (Elektroniske): 1902-2808

  Danmark

  Tidsskrift

 • Specialpaedagogik

  ISSN'er: 0107-0649

  Danmarks Specialpaedagogiske Forening, Danmark

  Tidsskrift

 • Construction Management and Economics

  ISSN'er: 0144-6193

  Yderligere søgbare ISSNs (Elektroniske): 1466-433X

  Routledge, Storbritannien

  Tidsskrift

Mest anvendte forlag

Mest downloadede publikationer

Seneste aktiviteter og konferencer

ID: 273790337