Innovative Fisheries Management, IFM

Organisationsprofil

- et forskningscenter ved Aalborg Universitet

IFM er et samfundsvidenskabeligt orienteret forsknings- og rådgivningscenter, som beskæftiger sig med fiskeri- og marineforvaltning samt kystsamfundsudvikling. IFM er specialiseret i tværfagligt samarbejde og arbejder sammen med institutioner/kolleger fra andre discipliner for derigennem at kunne finde relevante løsninger på de problemstillinger, som er i fokus for IFM.

IFM sætter særlig fokus på:

  • Opbygningen af forvaltningssystemer inden for en økosystem-baseret tilgang til forvaltningen af marineressourcer samt
  • Udviklingen af kystsamfundenes økonomiske og socio-økonomiske eksistensgrundlag med udgangspunkt i udviklings- og innovationstiltag inden for fiskeri, fødevarefremstilling og andre økonomiske aktiviteter.

Grundlaget for IFM's arbejde ligger i samspillet mellem rådgivning og forskning: Rådgivningsvirksomheden er således baseret på centrets forskning, mens forskningsprioriteterne er baseret på rådgivningsvirksomhedens identifikation af huller og mangler i forståelsen af virkeligheden. IFM's aktuelle forskningsprioriteter er:

  • Medforvaltning inden for fiskeriet
  • De sociale aspekter af spørgsmål omkring videnbasen for fiskeri- og marineforvaltning
  • Social Impact Assessments (sociale konsekvensvurderinger) som et værktøj til vurdering af forvaltningstiltag, sam• Kystsamfundsudvikling i et regionalt perspektiv.

IFM's arbejde bygger på 3 fundamentale værdier:

  • Bæredygtighed
  • Demokrati
  • Effektivitet.

Centrets medarbejdere har stor erfaring inden for fiskeriforvaltning, sektorplanlægning og overordnet planlægning, politikformulering og institutionel analyse. Centrets medarbejdere dækker faglige discipliner som økonomi, politologi, antropologi, sociologi, erhvervs- og udviklingsgeografi samt projektadministration. IFM udfører opgaver for en række klienter, herunder offentlige myndigheder, institutioner og organisationer i såvel i- som u-lande.

Luk

Aktiviteter (121)

Mest anvendte tidsskrifter

Mest downloadede publikationer

Seneste aktiviteter og konferencer

ID: 12698939