Institut for Arkitektur og Design

Ophørt. 01/01/2010. Afløst af Institut for Arkitektur og Medieteknologi

Organisationsprofil

 

Institutleder

 

Michael Mullins

 

Med baggrund i instituttets tværfaglige sammensætning, fokus på integration og de nye IT medier muligheder angriber instituttets akademiske medarbejdere designproblemer fra mange vinkler.
De akademiske medarbejderes specifikke forskningsområde og -projekter er beskrevet under den enkelte ansatte. Afhandlinger, artikler og skrifter udgivet af instituttet kan findes under publikationer.

 

Forskningsområder
Instituttets forskning omfatter overordnede forskningsområder som løbende vil blive uddybet og forskningsmæssigt kvalificeret i takt med prioritering og igangsættelse af forskning på områderne. Instituttet har en langsigtet strategi, der prioriterer bestemte forskningsområder.
Udover de klassiske forskningsmetoder omfatter metoder også den kreative dimension, der søger løsning på såvel tekniske som æstetiske udfordringer.
Instituttets forskning omfatter både projekter, der specifikt relaterer sig til de faglige områder Urban design, Arkitektur, Industriel design og Digitalt design, projekter af mere generel karakter og projekter, der intergrerer faglige områder.

 

Ph.d. programmer
Studerende på ph.d. studiet indskrives på forskerskolen ved Institut for Samfundsudvikling og Planlægning.
Instituttet afholder ph.d. kurser, der tilbydes både interne og eksterne ph.d. studerende og annonceres internationalt af Aalborg Universitet.

 

Publikationer
Instituttets publikationer omfatter udgivelse af afhandlinger, artikler, skriftserier og andre medier.

 

Netværk
Instituttets medarbejdere samarbejder inden for de forskellige områder med andre forskere og er tilknyttet forskningsnetværk og -centre i forbindelse med større forskningsprogrammer og tværgående projektsamarbejder.

 

Arrangementer
Instituttet afholder forskellige forskningsarrangementer, hvoraf en række er åbne for eksterne deltagere. Aktuelle arrangementer annonceres desuden under nyheder.

 

Forskningsmiljøet har endvidere udarbejdet et værktøj til strukturering af formidling af intern forskningsområder. A&D Research Presentation Series er et tværfagligt forum, hvor A&D forskere en gang om måneden kan mødes og få indsigt i hinandens arbejde. Klik eventuelt på logoet og se nærmere omkring planlagte forskningspræsentationer.

 

Luk

Publikationer (743)

Aktiviteter (511)

Mest anvendte tidsskrifter

Mest downloadede publikationer

Seneste aktiviteter og konferencer

ID: 231