Institut for Datalogi

Organisationsprofil

Instituttets forskning har computere, programmering, samt software- og computersystemer som sit genstandsområde. Den forskningsmæssige angrebsvinkel spænder fra det formelt logiske, over det eksperimentelt konstruktive til det empirisk beskrivende.
Programmering og programmeringssprog udgør bindeleddet mellem computere og menneskelig aktivitet, og studiet af heraf er derfor centralt. Datalogien beskæftiger sig med, hvorledes man kan gennemføre en effektiv kvalitetsbetonet softwareudvikling, med design og implementering af formaliserede sproglige udtryksmidler samt med udvikling og anvendelse af softwareudviklingsværktøjer. Datalogien beskæftiger sig også i bredere forstand med udvikling og anvendelse af informationsteknologier.
Datalogien beskæftiger sig på den ene side med udnyttelsen og udviklingen af de tekniske muligheder eksempelvis udnyttelse af parallelisme i computernetværk og på den anden side mod udviklingen og tilpasningen af konkrete systemer og teknologier til specifikke anvendelser.
Området har stor berøring til matematik, til ingeniørvidenskab og til humanistiske og samfundsvidenskabelige discipliner.
Instituttet er opdelt i fire forskningsenheder:

  • Distribuerede systemer og semantik
  • Database- og programmeringsteknologier
  • Informationssystemer
  • Maskine Intelligens

 

Luk

Publikationer (3779)

Aktiviteter (298)

Priser (8)

Mest anvendte tidsskrifter

Mest anvendte forlag

Mest downloadede publikationer

Seneste aktiviteter og konferencer

ID: 288