Institut for Kultur og Globale Studier

Organisationsprofil

Institut for Kultur og Globale Studier er et tværfakultært institut, der bygger bro mellem Det Humanistiske og Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Instituttets forskere trækker på både samfundsvidenskabelige og humanistiske teorier og metoder i arbejdet med at studere kultur og samfund: relationer mellem mennesker, mellem kulturer, mellem det lokale og det globale, mellem fortid og fremtid. Vi lægger vægt på samspillet mellem kulturelle, sociale og politiske processer inden for interkulturel kommunikation, transnationale relationer, identitetsskabelse og kulturproduktion. Og på interaktivt at formidle viden til det omgivende samfund.

Instituttet har ca. 150 ansatte, hvoraf nogle er knyttet til de aktiviteter, instituttet har på Campus Ballerup, andre på Campus Aalborg. Instituttet rummer en lang række både humanistiske og samfundsfaglige uddannelser, fra bachelor- til kandidatniveau, samt videregående forskeruddannelse til ph.d. Institut for Kultur og Globale Studier opstod den 1.8.2010 efter en sammenlægning af to institutter, Institut for Sprog og Kultur samt Institut for Historie, Internationale Studier og Samfundsforhold.

Luk

Publikationer (7551)

Aktiviteter (4888)

Priser (46)

Mest anvendte tidsskrifter

Mest anvendte forlag

Mest downloadede publikationer

ID: 35227048