IRGiC - Interdisciplinære Kulturstudier

Organisationsprofil

IRGiC - Interdisciplinære Kulturstudier består af forskere inden for fagområder som nordisk, engelsk, tysk og spansk litteratur og kultur, idé- og mediehistorie samt musik. Gruppen anvender en bred vifte af forskningsperspektiver, som korresponderer med den mangfoldige karakter, kulturproduktionen antager.

Kultur er et nøglebegreb inden for humanvidenskaberne. Den globale udvikling har i de seneste årtier givet kulturforskningen nye udfordringer. Dens mål er dels blevet at aflæse den komplekse og voldsomt ekspanderende samfundsmæssige kulturproduktion, dels at diskutere ændringen i de menneskelige vilkår, som denne udvikling har skabt.

Interdisciplinære Kulturstudiers forskning beskæftiger sig med kulturudvekslingen mellem forskelligartede betydnings- og mediesystemer, som optræder i nutidens informationssamfund og globaliserede virkelighed. Gruppen beskæftiger sig med såvel historiske som nutidige kulturformer samt med interaktionen mellem disse.

Luk

Publikationer (1533)

Aktiviteter (589)

Priser (2)

Mest anvendte tidsskrifter

Mest downloadede publikationer

Seneste aktiviteter og konferencer

ID: 13984249