Land Management & Geoinformatics

Organisationsprofil

orskningsgruppen Arealforvaltning og Geoinformatik (Land Management and Geoinformatics) er en bredt favnende forskningsgruppe, der i høj grad arbejder med problemstillinger knyttet til landinspektørvidenskab. Gruppen har fokus på opmåling og kortlægning, geografiske informationssystemer, fast ejendomsregistrering og retsforhold samt arealforvaltning og fysisk planlægning.

Forskning knyttet til samfundsmæssig praksis

Den overvejende del af forskningen tager udgangspunkt i problemstillinger knyttet til forskellige former for samfundsmæssig praksis. Hermed er der behov for både en specialiseret og en tværvidenskabelig tilgang til problemløsningen. Bl.a. derfor kombinerer væsentlige dele af forskningsgruppens arbejde et tværvidenskabeligt grundlag med specialiseret faglig viden inden for forskningsgruppens kerneområder.

Organisering af forskningsgruppen Arealforvaltning og Geoinformatik

Aktuelt er Arealforvaltning og Geoinformatik (Land Management and Geoinformatics) organiseret i fem forskningsområder:

  • Land Administration and Cadastre
  • Surveying and Mapping
  • Planjura og Ejendomsret
  • Spatial Planning
  • Spatial Data Infrastructure.

Hertil kommer forskningsgruppens deltagelse i forskningscentret Danish Center for Spatial Planning, hvor der arbejdes med fysisk planlægning i et bredere perspektiv.

Luk

Publikationer (178)

Aktiviteter (199)

Mest anvendte tidsskrifter

Mest downloadede publikationer

Seneste aktiviteter og konferencer

ID: 63090401