LangLing - Forskningsgruppen for Fremmedsprog og Sprogforskning

Organisationsprofil

Forskningsgruppen LangLing er rammen for instituttets forskning inden for fremmedsprog og sprogforskning. Således er instituttets forskningsprojekter inden for såvel sprogvidenskabelig grundforskning som anvendt sprogforskning, sprogpolitik og fremmedsprogsundervisning samlet i denne gruppe. .

Baggrund og formål

Forskningsgruppens formål er at danne en ramme for diskussion af sprogrelaterede forskningsspørgsmål på tværs af instituttets forskellige fremmedsprogsfag: engelsk, spansk, fransk og tysk. Samtidig er gruppen et forum for den vigtige diskussion mellem mere struktur- og systemorienteret sprogforskning, sprogbrugsforskning og den anvendte sprogforskning i form af fremmedsprogspædagogisk forskning, forskning i forholdet mellem sprog og kultur og forskning i sprogpolitik. Skal fremmedsprogsundervisningen løbende udvikles, er det vigtigt at trække på indsigter fra sprogvidenskabelig grundforskning og sprogbrugsforskning: hvordan dannes sproglig betydning, hvordan optræder sproget i brug – og hvordan kan sprogudvikling forklares, fx inden for rammerne af sprogsystemet selv eller med inddragelse af kognitive faktorer. Udarbejdelse af grammatikker med et formidlingssigte er et eksempel på et af gruppens forskningsområder, som nødvendigvis må involvere såvel forskning i sprogsystemet som kendskab til formidlingspraksis.

Forskningsgruppens sammensætning og sammenkædning af interesseområder afspejler imidlertid også en indsigt i, at sprogbrug aldrig sker uafhængigt af en social og politisk kontekst. Således er der flere forskningsprojekter i gruppen, som arbejder ud fra en interesse for sammenhængen mellem sprogbrug og institutionel/organisatorisk kontekst
Fremmedsprogsundervisning som forskningsområde må også forholde sig eksplicit til sin politiske, samfundsmæssige og institutionelle kontekst, ikke mindst i en tid, hvor uddannelsessystemet gennemgår store reformer med konsekvens for fremmedsprogsundervisningen på alle uddannelsesniveauer og fremmedsprogenes status i samfundet. Også udviklingen inden for nye medier og teknologier har store konsekvenser for fremmedsprogsundervisning og –læring og for de pædagogiske og læringsmæssige kontekster, der skabes omkring fremmedsprogsundervisningen. Forskningsgruppen rummer derfor flere projekter med fokus på brug af nye medier, bl.a. et projekt om M-læring (reference).
LangLing gruppen er således en forskningsgruppe, som lægger op til, at de enkelte projekter kvalificeres gennem diskussion ud fra forskellige disciplinære synsvinkler, der dog alle har interessen for sprog til fælles.

Luk

Publikationer (218)

Aktiviteter (327)

Priser (5)

Mest anvendte tidsskrifter

 • Globe: A Journal of Language, Culture and Communication

  ISSN'er: 2246-8838

  Aalborg Universitetsforlag, Danmark

  Tidsskrift

 • Sociedad y discurso, AAU

  ISSN'er: 1601-1686

  Tidsskrift

 • LINGUIST List

  Yderligere søgbare ISSNs (Elektroniske): 1068-4875

  Institute of Language and Information Technology (Eastern Michigan University), USA

  Tidsskrift

 • Norna - Rapporter

  ISSN'er: 0346-6728

  Norna-Foerlaget, Sverige

  Tidsskrift

 • Hermes

  ISSN'er: 0904-1699

  Yderligere søgbare ISSNs (Elektroniske): 1903-1785

  Aarhus Universitet. Handelshoejskolen Institut for Sprog og Erhvervskommunikation, Danmark

  Tidsskrift

Mest downloadede publikationer

Seneste aktiviteter og konferencer

ID: 13984303