Lokal og Regional Udvikling

Ophørt. 01/01/2014.

Organisationsprofil

I forskningsgruppen for Lokal og Regional Udvikling bestræber vi os først og fremmest på at generere ny viden om udviklingsmæssige problemer, muligheder og strategier i udfordrede lokaliteter og regioner i et globalt perspektiv. Følgende spørgsmål er centrale for vores forskning:

  • Hvad er udfordringerne for små byer og mere perifere samfund udenfor de store byer?
  • Hvad er mulighederne for en bæredygtig og retfærdig udvikling af disse områder ifht demografi, beskæftigelse, erhverv, uddannelse, velfærd og livskvalitet, stedskvalitet og mening med mere?
  • Hvilke strategier, diskurser og visioner findes eller kan udvikles til at styrke disse samfund?

Forskningsgruppens aktuelle sammensætning er tværdisciplinær med solide rødder i den geografiske fagtradition. Hver enkelt medarbejder rummer således tværfaglige kompetencer, og forskningsgruppen er altid åben overfor dialog og samarbejde.

Eksterne relationer

Udenfor universitetets mure er forskningsgruppens medlemmer engagerede i tætte samarbejder med både praktikere og andre forskere. Vi er løbende i kritisk dialog med vore eksterne partnere; en proces der altid er lærerig for begge parter. I skrivende stund indbefatter de eksterne partnere Frederikshavn Kommune og Kulturregion Østjysk Vækstbånd, der begge medfinansierer igangværende PhD-projekter.

Internationalt deltager vi blandt andet i følgende forskernetværk:

  • Experience Economy & Spatial Strategies
  • Peripheral and Marginal Regions in Northern Europe
  • Global Creativity Research Network.
Luk

Publikationer (26)

Aktiviteter (6)

Forskningsprojekter (3)

Mest anvendte tidsskrifter

Mest downloadede publikationer

Seneste aktiviteter og konferencer

ID: 63118553