LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis

Organisationsprofil

Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, LSP er oprettet i samarbejde mellem UC Nordjylland (UCN) og Aalborg Universitet (AAU)

Til laboratoriet er fra AAU knyttet forskere, der arbejder med uddannelsesforskning, skoleudvikling, didaktik og kreativitet på basis af samfundsvidenskab og humaniora, og fra UCN er knyttet en gruppe medarbejdere inden for lærer- og pædagogområdet.

Herudover er der tilknyttet en udenlandsk professor med speciale i kvantitativ uddannelsesforskning, samt i udgangssituationen 6 ph.d.-studerende.

Formålet med LSP er at skabe institutionelle rammer for et tæt samspil mellem AAU og UCN om forskning og deraf afledte aktiviteter i forhold til grundskoleområdet og pædagogiske institutioner for børn og unge.

Det generelle formål med laboratoriets virke er at styrke den forskningsbaserede udvikling af skoler og pædagogisk praksis. Det specifikke formål med laboratoriet er at udføre forskning og dermed sammenhængende forskningsformidling og eksterne forskningsbaserede samarbejder med tredjepart, som kan danne grundlag for forskningsbaseret udvikling på grundskoleområdet og i den pædagogiske praksis i et frugtbart samspil mellem forskning, professionsudvikling og praksis. Forskning med udgangspunkt i bl.a. LP data, som UCN bidrager med til laboratoriet, vil være en vigtig aktivitet.

Ph.d.-stipendiater inden for uddannelsesforskning med fokus på folkeskolen er tilknyttet LSP, hvorved det sikres, at de har deres daglige gang i såvel et aktivt forskningsmiljø på et universitet som et aktivt videns- og udviklingsmiljø på en professionshøjskole.

Videnomsætningen fra forskningen og ph.d.-projekterne vil ske igennem LSPs kanaler og kontakter, herunder det fagfællebedømte tidsskrift Paideia. som redaktionelt ledes på LSP, LSP’s skriftserie og hjemmeside. Den aktive kontakt til mere end 500 folkeskoler og 20.000 lærere via LP-projektet, som er knyttet til LSP, er et vigtigt element i formidlingen og anvendelsen af laboratoriets resultater.

Laboratoriet ledes af professor Lars Qvortrup, AAU

LSP's kontaktperson på UCN er udviklingschef Anne Marie Kanstrup

Luk

Publikationer (141)

Aktiviteter (38)

Forskningsprojekter (17)

Mest anvendte tidsskrifter

Mest downloadede publikationer

Seneste aktiviteter og konferencer

ID: 58819990