LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis

Organisationsprofil

Til laboratoriet er knyttet AAU forskere og seniorrådgivere, der arbejder med skole- og dagtilbudsforskning samt forskning i pædagogisk praksis fra dagtilbud over skole til og med ungdomesuddannelserne.  

Herudover er der tilknyttet en udenlandsk professor med speciale i kvantitativ uddannelsesforskning.

Det generelle formål med laboratoriets virke er at styrke den forskningsbaserede udvikling af skoler og pædagogisk praksis i skoler og dagtilbud fra 0-18 år. Det specifikke formål med laboratoriet er at udføre forskning og dermed sammenhængende forskningsformidling og eksterne forskningsbaserede samarbejder med tredjepart, som kan danne grundlag for forskningsbaseret udvikling på skole- og ungdomsuddannelsesområdet og i den pædagogiske praksis i dagtilbud i et frugtbart samspil mellem forskning, professionsudvikling og praksis.

Videnomsætningen fra forskningen og ph.d.-projekter tilknyttet Lab’et  sker udover de traditionelle akademiske kanaler (tidsskrifter, bøger m.m.) igennem LSP's kanaler og kontakter, herunder det fagfællebedømte tidsskrift Paideia, som redaktionelt ledes på LSP, LSP’s skriftserie og hjemmeside.

Laboratoriet ledes af institutleder professor mso Annette Lorentsen

Luk

Publikationer (150)

Aktiviteter (40)

Forskningsprojekter (19)

Mest anvendte tidsskrifter

Mest downloadede publikationer

Seneste aktiviteter og konferencer

ID: 58819990