MAC Gruppen

Organisationsprofil

Management Accounting & Control (MAC) er en tværdiciplinær forskningsgruppe ved Institut
for Erhvervsstudier på Aalborg Universitet. Forskergruppens aktiviteter er dels rettet mod økonomistyringsområdet i klassisk forstand og dels mod ledelsesmæssige problemstillinger, der har finansiel, strategisk og driftsmæssig information og beslutningstagen på baggrund heraf som omdrejningspunkt.

I praksis beskæftiger forskningsgruppen sig for det første med de teknikker og metoder, der vedrører internt regnskabsvæsen/management Accounting og de it-baserede værktøjer (ERP etc.) som er relaterede hertil. For det andet beskæftiger vi os med nye ledelsesteknologier og -modeller og den betydning disse har for, hvorledes økonomistyringen designes og fungerer i en moderne virksomheder.

Forskergruppens medlemmer tager udgangspunkt i en række forskellige forskningsmæssige perspektiver, men et fællestræk er, at der fokuseres på danske offentlige og private virksomheders praksis og økonomistyringsmæssige udfordringer og muligheder.

Gruppens medlemmer er aktuelt involveret I forskningsprojekter, der omfatter business Intelligence, budgetlægning, bencmarking, business reporting, design af omkostningsregnskaber, offentlig økonomistyring samt sundhedsøkonomi.

Luk

Publikationer (581)

Aktiviteter (228)

Mest anvendte tidsskrifter

Mest downloadede publikationer

Seneste aktiviteter og konferencer

ID: 124