MAC Gruppen

Organisationsprofil

Management Accounting & Control (MAC) er en tværdiciplinær forskningsgruppe ved Institut
for Erhvervsstudier på Aalborg Universitet. Forskergruppens aktiviteter er dels rettet mod økonomistyringsområdet i klassisk forstand og dels mod ledelsesmæssige problemstillinger, der har finansiel, strategisk og driftsmæssig information og beslutningstagen på baggrund heraf som omdrejningspunkt.

I praksis beskæftiger forskningsgruppen sig for det første med de teknikker og metoder, der vedrører internt regnskabsvæsen/management Accounting og de it-baserede værktøjer (ERP etc.) som er relaterede hertil. For det andet beskæftiger vi os med nye ledelsesteknologier og -modeller og den betydning disse har for, hvorledes økonomistyringen designes og fungerer i en moderne virksomheder.

Forskergruppens medlemmer tager udgangspunkt i en række forskellige forskningsmæssige perspektiver, men et fællestræk er, at der fokuseres på danske offentlige og private virksomheders praksis og økonomistyringsmæssige udfordringer og muligheder.

Gruppens medlemmer er aktuelt involveret I forskningsprojekter, der omfatter business Intelligence, budgetlægning, bencmarking, business reporting, design af omkostningsregnskaber, offentlig økonomistyring samt sundhedsøkonomi.

Luk

Aktiviteter (214)

Mest anvendte tidsskrifter

Mest downloadede publikationer

Seneste aktiviteter og konferencer

ID: 124