Mattering: Centre for Discourse & Practice

Organisationsprofil

Vidensgruppen Matterings faglige formål er at udvikle viden om materielle, diskursive praksisser. Vidensgruppen forbinder diskursanalytiske (herunder retoriske) og materielle (herunder multimodale) tilgange til mediering og meningsdannelse i sociale praksisser. Det er en central opgave for vidensgruppen at udvikle metoder til at forstå, analysere, kritisere og påvirke praksisser inden for forskellige samfundsmæssige områder. Denne metodeudvikling vil ske i forbindelse med næranalyser af konkrete tekster, interaktioner og praksisser samt involvere dialog med forskellige ’aftagere’ og partnere i andre forskningsmiljøer og i det omgivende samfund.   

Vidensgruppens vigtigste aktiviteter er at

  • diskutere grundtekster om ’materialitet’, ’diskurs’ og ’praksis’
  • planlægge og udvikle undervisning
  • invitere ’samtalepartnere’ / eksperter til forskellig former for dialog
  • udforme forskningsansøgninger
  • udvikle innovative materielt-diskursive vidensgruppepraksisser
  • indgå i samarbejder med andre forskningsmiljøer i og uden for AAU
Luk

Publikationer (356)

Aktiviteter (359)

Priser (1)

Mest anvendte tidsskrifter

Mest anvendte forlag

Mest downloadede publikationer

Seneste aktiviteter og konferencer

ID: 54980819