Organisation & Forvaltning

Organisationsprofil

Organisations- og forvaltningsgruppen koncentrerer sig om at belyse organisations-, politik- og styringsformerne i den offentlige forvaltning med særlig vægt på at studere ændringsprocesser og forholdet mellem forvaltningens dens omgivelser. Der lægges vægt på at belyse politiske, demokratiske og effektivitetsmæssige konsekvenser af nye organisatoriske former og arbejdsmåder i den offentlige forvaltning.

Organisationsteori, policy/evalueringsteori og instutionel teori vil være de typiske teoretiske tilgange med særlig vægt på grænseområdet mellem organisationsteori og policyteori i relation til offentlig forvaltning.

Gruppens arbejde sigter mod at belyse forvaltningens betydning for politikdannelse, -implementering og -evaluering samt organisationsformer og arbejdsmetoder i forvaltningsorganisationer. En del af gruppen lægger særlig vægt på det lokale perspektiv.

Teoretisk er udgangspunkterne policyteori, bureaukratiteorier (herunder fagbureaukratier), New Public Management teorier og evalueringsteori samt ikke mindst forskellige varianter af nyinstitutionel teori.

De empiriske felter er for tiden overvejende sundhedssektoren (sygehuse), uddannelsesområdet (erhvervsuddannelserne og folkeskolen), interesseorganisationer, frivillige organisationer og brugen af eksperter i politik.

Et fælles træk ved mange af projekterne er interessen for at belyse reform- og forandringsprocesser gennem casestudier, hvor samspillet mellem institutionel forandring og de enkelte organisationernes reaktioner herpå tematiseres. Uden at forlade organisations- og policyteoriens traditionelle interesse for effektivitet og intern styring bliver legitimitetsspørgsmålet sat i centrum. Hvordan kan forvaltningsorganisationer selv bidrage til at løse legitimitetsproblemerne i en tid præget af nye politik- og organisationsformer, hvor brugerne og pressen spiller nye roller, hvor politikernes rolle forandres, og hvor nye samarbejdsformer etableres med frivillige organisationer, interesseorganisationer og private selskaber?

 

Luk

Publikationer (294)

Aktiviteter (77)

  • Mindsetbaseret undervisning

    Aktivitet: Foredrag og mundtlige bidragForedrag og præsentationer i privat eller offentlig virksomhed

  • Mindsets:

    Aktivitet: Foredrag og mundtlige bidragForedrag og præsentationer i privat eller offentlig virksomhed

  • Den gode og mindre gode undervisning

    Aktivitet: Foredrag og mundtlige bidragForedrag og præsentationer i privat eller offentlig virksomhed

Mest anvendte tidsskrifter

Mest downloadede publikationer

Seneste aktiviteter og konferencer

ID: 208