Organizational Renewal Creativity Applied

Organisationsprofil

Forskningsgruppen ORCA arbejder indenfor det brede forskningsområde der ligger i samspillet mellem anvendelse af viden og organisatorisk fornyelse. Dvs. indenfor kreativitet, videns udvikling, organisation og ledelse. Perspektivet er kvalitativt og tværvidenskabeligt, ofte i form af en aktionsforskning med en klar PBL orientering. Empirisk arbejder gruppen bredt med forskellige offentlige og private organisationer.

Gruppen arbejder indenfor to sammenhængende forskningsområder:

UKA – Unlimited Knowledge Application – kreativ tænkning og adfærd.

Vi forsker i hvordan individer og grupper kan arbejde hen imod en mere uhæmmet anvendelse af deres egen og andres viden og dermed udvikle deres kreativitet indenfor uddannelse, arbejde og fritid. Med uhæmmet mener vi at kunne anvende sin viden uden at sidde fast i faglige, sociale eller kulturelle tanke- og handlemønstre som begrænser kreativiteten. Resultatet er at individer og grupper bliver bedre til at nytænke dagligdagens udfordringer fordi de gradvist kan anvende en stadig større del af deres viden til det de beskæftiger sig med - hvad enten det er udvikling, ledelse, undervisning eller andet. Forskningen danner grundlag for udviklingen af konkrete koncepter som primært anvendes indenfor uddannelsesområdet, kommuner og private virksomheder til at skabe mere kreativitet, innovation og entreprenørskab i projektet, organisationen og hos den enkelte. I vores arbejde tager vi udgangspunkt i ideerne om open source. Vores forskningsmetode tager udgangspunkt i aktions- og eksperimentelforskning. Vi er derfor ofte involverede i både planlægning, gennemførelse, refleksion og identificering af læring i de projekter vi driver forskning på.

 

Det andet hovedområde ligger indenfor det brede område ledelse og organisation. Centrale temaer her er organisatorisk fornyelse, forandringskommunikation, ledelse og ledelsesfilosofi, organisatorisk hverdagskreativitet, videns udvikling, organisations kultur og samarbejde, og videnskabsteori. Det primære fokus er fornyelse og teori- og begrebsudvikling indenfor organisation, kommunikation, ledelse, samt empiriske studier og forandringsprojekter.

Centrale fælles områder og som skaber dynamik og sammenhængskraft er: konstruktiv og kritisk tænkning af og om organisation og samarbejde; et udgangspunkt i en søgen efter at forstå individers kommunikation, udvikling og samspil i organisatoriske sammenhænge; samt en stræben mod at tænke ind og udvikle ledelse, viden, kreativitet og etik i organisationer, kommunikation og handling.

Luk

Publikationer (98)

Aktiviteter (34)

Mest anvendte tidsskrifter

Mest downloadede publikationer

Seneste aktiviteter og konferencer

ID: 66518698