Pædagogisk Psykologi i Socialt Arbejde

Organisationsprofil

PPSA er et professionsprogram på psykologiuddannelsen på Aalborg Universitet og et fagfælleskab af undervisere med tilknytning til dette program. Prpessionsprogrammet PPSA skal ruste de studerende til, arbejdsopgaver som psykolog i socialforvaltninger, døgninstitutioner, i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og generelt som konsulent i relation til pædagogisk-psykologiske opgaver.

 PPSA har stort fokus på de samarbejdsrelationer, organisatoriske spændinger og kommunikative udfordringer, som det konkrete psykologarbejde er underlagt. I arbejdet på PPSA vil udgangspunktet ofte være at søge i de almenpsykologiske grunddiscipliner efter forståelsesrammer, der kan anvendes på de aktuelle problemstillinger. Udgangspunktet er en såkaldt ikke-patografisk vinkel, hvor de problemer, der begrunder psykologens involvering i problematikken, i første omgang anskues som variationer af en almenmenneskelig udvikling. Derfor spiller metateoretiske overvejelser en betydelig rolle i professionsprogrammet. Sådanne metateoretiske overvejelser kunne eksempelvis være universalisme kontra det unikke i det enkelte menneske eller arv- miljødebatten.

Luk

Publikationer (287)

Aktiviteter (215)

Forskningsprojekter (3)

Mest anvendte tidsskrifter

Mest anvendte forlag

Mest downloadede publikationer

Seneste aktiviteter og konferencer

ID: 48418106