Forskningsmiljøet Psykologi og Samfund

Organisationsprofil

Formål

Forskningsgruppen ”Psykologi & samfund” har til formål at arbejde teoretisk og empirisk med spændingsfeltet mellem individ og samfund. Gruppen beskæftiger sig med den menneskelige tilværelse oplevet, tænkt og følt indefra og mellem mennesker i nutidssamfundet. Det enkelte menneskes eksistentielle perspektiv og de menneskelige relationer betragtes således som væsentlige faktorer for forståelsen af sociale fænomener og problemer.

 

Medlemmer

Medlemmerne tæller forskere med både psykologisk, filosofisk, sociologisk og socialpsykologisk viden.

 

Emne-områder

Psykologi & Samfund beskæftiger sig med en række menneskelige fænomener og problemstillinger, eksempelvis: 

 • Sociale fænomeners følelsesmæssige, kognitive og relationelle aspekter: Menneskers oplevelse af død, sygdom, lidelse, sorg, glæde, lykke, venskab, at tilhøre en bestemt klasse, faggruppe og profession, køn, alder, etnicitet etc.
 • Sociale problemers eksistentielle dimensioner: Det enkelte menneske oplevelse af sin arbejdsløshed, fattigdom, sygdom, invaliditet, stigmatisering, (im)migration etc.
 • Aggression, kærlighed og andre følelser i nære relationer
 • Menneskets lykke og livstilfredshed
 • Psykiske lidelser og sygdomme
 • Eksklusions-, inklusions-, og stigmatiseringsprocesser
 • Interpersonel kommunikation og interaktion i smågrupper
 • Psykisk arbejdsmiljø
 • Livsfaser og livsfortællinger
 • Den psykiske udvikling fra barn- til alderdom
 • Spædbørn og deres mødre
 • Døds- sorg og krise-processer
 • Etiske dilemmaer

 

Luk

Publikationer (40)

Aktiviteter (68)

Priser (1)

Forskningsprojekter (7)

Mest anvendte tidsskrifter

Mest anvendte forlag

Mest downloadede publikationer

Seneste aktiviteter og konferencer

ID: 75739329