SAGA - Sociologisk Analyse – Grund- og Anvendt Forskning

Organisationsprofil

Afstandardisering af livsforløb

Forskningsgruppen SAGA er en sociologisk forskningsgruppe ved Institut for Sociologi, Socialt Arbejde og Organisation på Aalborg Universitet. Forskningsgruppens overordnede formål er at belyse, dokumentere og analysere afstandardiseringstendenser i det kontemporære samfund.

SAGAs overordnede fokusområde er ‘De-Standardisation of Life-Course' - afstandardiseringen af livsforløb. Dette vil sige, at forskningsgruppens arbejde fokuserer på at studere og analysere de ændrede livsvilkår og livsforløb, man gennemlever i det kontemporære samfund sammenlignet med tidligere tidsepoker. Det gælder bl.a. i forhold til længere tid i uddannelsessystemet men med flere valgmuligheder, en mere omskiftelig erhvervskarriere (ofte med midlertidig tilbagevenden til uddannelse for formel opkvalificering) samt en stadig længere efterfølgende periode uden for arbejdsstyrken, som følge af en stigning i levealderen. Alt dette udspiller sig under ændrede normative vilkår for ens livsførelse, hvad der med sociologiske begreber ofte betegnes som individualisering, aftraditionalisering eller refleksiv modernisering.

Sådanne strukturelle, institutionelle, værdimæssige og organisationsmæssige ændringer kan give sig udslag i ændringer i individers prioriteringer og handlen, som kan have konsekvenser for det videre livsforløb. Det kan f.eks. være konsekvenser for erhvervskarrieren og familiedannelsen, at danskerne er forholdsvis gamle, når de er færdige med en videregående uddannelse. Eller hvilke konsekvenser det kan have, at medarbejdere forventes at opkvalificere sig gennem hele livsforløbet. Eller om den stigende levealder ændrer ens syn på døden. Osv.

SAGA vil anvende og videreudvikle metoder, der kan supplere hinanden og få nye brugsområder, når det drejer sig om at undersøge intragenerationelle ændringer på tværs af generationer. Samtidig vil SAGA fokusere på teoretisk udvikling og innovation, der kan kaste lys over afstandardiseringen af livsvilkår og livsforløb i det kontemporære samfund.

 

Luk

Publikationer (563)

Aktiviteter (67)

Mest anvendte tidsskrifter

 • Dansk Sociologi

  ISSNs: 0905-5908

  Dansk Sociologforening, Danmark

  Tidsskrift

 • Omsorg

  ISSNs: 0800-7489

  Fagbokforlaget, Norge

  Tidsskrift

 • Politiken

  ISSNs: 0907-1814

  JP/Politikens Hus A/S, Danmark

  Tidsskrift

 • Social Kritik

  ISSNs: 0904-3535

  Selskabet til Fremme af Social Debat, Danmark

  Tidsskrift

 • Sosiologi i Dag

  ISSNs: 0332-6330

  Novus Forlag AS, Norge

  Tidsskrift

Mest anvendte forlag

Mest downloadede publikationer

ID: 19638013