SAGA - Sociologisk Analyse – Grund- og Anvendt Forskning

Organisationsprofil

Forskningsstrategi for SAGA – Sociologisk Analyse, Grund- og Anvendt forskning

Forskningsgruppen SAGA er en sociologisk forskningsgruppe ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde på Aalborg Universitet. SAGAs formål er at belyse, dokumentere og analysere sociologiske fænomener og aktuelle samfundsmæssige problematikker, som relaterer sig til spørgsmål om identitet, normalitet og afvigelse. Forskningsgruppen spænder over mikrosociologiske studier af menneskers hverdagsliv, identitets- og meningsskabelse samt kultursociologiske samfundsdiagnoser.

 

SAGAs teoretiske og metodiske afsæt

SAGA er en tværvidenskabelig forskningsgruppe, som anvender (kultur)sociologiske, socialpsykologiske, kriminologiske og idéhistoriske/filosofiske teorier og metoder. Forskningsgruppen beskæftiger sig særligt indgående med mikrosociologi og emotionssociologi, som er stærkt repræsenteret i forskningsgruppens undervisningsaktiviteter og publikationer.

Forskningsgruppen tilstræber metodisk opfindsomhed i sin analyse af mangfoldigheden i menneskers hverdagsliv, udfoldelse og identitetsskabelse. Gruppen arbejder overvejende kvalitativt i et fænomenologisk og hermeneutisk perspektiv, men anvender metodetriangulering og samspil mellem kvalitative og kvantitative metoder. Forskningsgruppen er overvejende interesseret i at udvikle de fænomenologiske og hermeneutiske metoder, herunder sociologisk etnografi, observationsstudier, narrative interviews, videoanalyse og dokumentanalyse. SAGA prioriterer sociologisk åbenhed i indkredsningen af relevante sociologiske problemstillinger. Fælles for gruppens medlemmer er en interesse for det, der kommer til syne i empiriske studier ud fra induktive og eksplorative tilgange.

 

SAGAs forskningsmæssige områder

Forskningsprojekterne i SAGA favner både empiriske og teoretiske problemstillinger vedrørende:

Sociale patologier og diagnosekultur (Anders Petersen),

Kriminalitet og sociale afvigelser såsom vold og seksualiseret vold (Marie Bruvik Heinskou, Inger Glavind Bo)

Emotionssociologiske og mikrosociologiske teoriudviklinger og undersøgelser hvor blandt andet studier af sorg, håb og skam står stærkt (Inger Glavind Bo, Michael Hviid, Marie Bruvik Heinskou, Louise Lund Thomsen, Vibeke Poulsen Graven)

Dødens sociologi, sorgarbejde herunder unge og sorg, palliativ og professions indsats (Michael Hviid Jakobsen, Anders Petersen, Vibeke Poulsen Graven, Louise Lund Holm Thomsen)

Identitetsskabelse i moderniteten belyst sociologisk (Anders Petersen, Inger Glavind Bo, Michael Hviid Jakobsen, Marie Bruvik Heinskou.)

Flerdimensionelle perspektiver på social klasse samt social ulighed, uddannelse og sundhedsfremme (Trond Beldo, Louise Lund Holm Thomsen)

 

Formidling og ”Social impact” 

SAGA bedriver forskning, der beskæftiger sig med aktuelle samfundsmæssige problemstillinger med henblik på at formidle forskningsresultater til en bredere offentlighed.  SAGA prioriterer forskning der sætter aftryk gerne i forhold til lovgivningsændringer og påvirker den bredere offentlighed via kampagner og mere konkret rådgivning fx via deltagelse i råd og nævn. Forskningsgruppens deltagere vægter ligeledes deltagelse i aktuelle debatter via medierne samt oplæg og foredrag, der rækker ud over universitetsmiljøerne og flere af gruppens forskere er aktive foredragsholdere.  

 

 

Luk

Publikationer (594)

Aktiviteter (68)

Mest anvendte tidsskrifter

 • Dansk Sociologi

  ISSN'er: 0905-5908

  Dansk Sociologforening, Danmark

  Tidsskrift

 • Omsorg

  ISSN'er: 0800-7489

  Fagbokforlaget, Norge

  Tidsskrift

 • Politiken

  ISSN'er: 0907-1814

  JP/Politikens Hus A/S, Danmark

  Tidsskrift

 • Social Kritik

  ISSN'er: 0904-3535

  Selskabet til Fremme af Social Debat, Danmark

  Tidsskrift

 • Sosiologi i Dag

  ISSN'er: 0332-6330

  Novus forlag, Norge

  Tidsskrift

Mest anvendte forlag

Mest downloadede publikationer

Seneste aktiviteter og konferencer

ID: 19638013