Sektionen for Geoinformatik og Arealforvaltning

Ophørt. 01/01/2008.

Organisationsprofil

Sektion for Geoinformatik og Arealforvaltning er en del af Institut for Samfundsudvikling og Planlægning under Det teknisk-naturvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet.

Sektionens hovedopgave er at levere forskningsbaseret undervisning til Landinspektøruddannelsen og beslægtede uddannelser ved universitetet. Ved siden af denne hovedopgave varetages en række opgaver i relation til den danske og internationale landinspektørverden.

Sektionen består af ca. 30 videnskabelige og ca. 6 teknisk-administrative medarbejdere. Sektionen er indtil videre organiseret i 4 forskningsgrupper, der varetager forskning og undervisning inden for hver deres faglige område:

 • Forskningsgruppen for Geoinformatik varetager bl.a forskning og undervisning inden for områderne landmåling, fotogrammetri, GPS og remote sensing.
 • Forskningsgruppen for Geoinformation og Mediteknologi varetager bl.a. forskning og undervisning inden for områderne geografiske informationssystemer (GIS), kartografi, visualiseringsteknologier og virtual reality.
 • Forskningsgruppen for Arealforvaltning varetager bl.a forskning og undervisning inden for områderne registrering af fast ejendom, offentlig regulering af arealanvendelsen, retlige og økonomiske virkeliggørelsesproblemer, samt værdi- og erstatningsfastsættelse ved ekspropriation.

 • Forskningsgruppen for Matrikulær udvikling varetager forskning og undervisning inden for matrikulær infrastruktur og dennes muligheder og begrænsning; bl.a. i form af institutionel analyse af rettigheder til jord og ejendom.

Sektionen er ansvarlig for driften af en række serviceenheder, der betjener såvel undervisning som forskning. Det drejer sig bl.a. om: 

 • Landmålingslaboratoriet, der rummer udstyr til opmåling og bearbejdning af måleresultater, fortrinsvist i forbindelse med landmålingsopgaver i stort målforhold.
 • Laboratoriet for Geoinformation og medieteknologi, der bl.a. råder over avanceret GIS-udstyr m.m.  
 • Geodata Biblioteket, der rummer en række digitale datasamlinger og kort.
Luk

Publikationer (1225)

Aktiviteter (108)

Mest anvendte tidsskrifter

 • Landinspektoeren

  ISSN'er: 1903-5454, 0105-4570, 1903-5454, 1395-0436

  TechMedia A/S, Danmark

  Tidsskrift

 • Geoforum Perspektiv

  ISSN'er: 1601-8796

  Geoforum Danmark, Danmark

  Tidsskrift

 • Kendelser om fast ejendom

  ISSN'er: 0107-6973

  Tidsskrift

 • Byplan

  ISSN'er: 0007-7658

  Yderligere søgbare ISSNs (Elektroniske): 1602-9038

  Danmark

  Tidsskrift

 • Ugeskrift for Retsvaesen

  ISSN'er: 0108-2353

  Yderligere søgbare ISSNs (Elektroniske): 1399-784X

  Karnov Group Denmark A/S, Danmark

  Tidsskrift

Mest downloadede publikationer

ID: 464