Sektionen for Konstruktioner og Offshore

Organisationsprofil

Sektionsleder
Søren Heide Lambertsen

Sektionens fagområde omfatter strukturel modellering og analyse af konstruktioner; med særligt fokus på offshore-konstruktioner såsom vindmøller og platformskonstruktioner. Forskningen inden for dette område omhandler i særdeleshed strukturel integritetsovervågning samt analyse af tilstanden/udbredelsen af revner. Endvidere beskæftiger sektionen sig med forskning, der adresserer fluid-struktur-interaktion, hvor fokus er på simulering af interaktionen mellem bølger og offshore-konstruktioner.

Luk

Publikationer (104)

Aktiviteter (9)

Mest anvendte tidsskrifter

ID: 249218750